• David Bell

    David Bell, Senior Scholar vid Brownstone Institute, är folkhälsoläkare och bioteknikkonsult inom global hälsa. Han är tidigare medicinsk officer och forskare vid Världshälsoorganisationen (WHO), programchef för malaria och febersjukdomar vid Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) i Genève, Schweiz, och chef för Global Health Technologies på Intellectual Ventures Global Good Fond i Bellevue, WA, USA.


WHO:s pandemiavtal: En guide

DELA | SKRIV UT | E-POST
Kommentaren nedan koncentrerar sig på utvalda utkast till bestämmelser i den senaste allmänt tillgängliga versionen av utkastet till avtal som verkar vara oklara eller potenta... Läs mer.
Håll dig informerad med Brownstone Institute