Brunsten » Brownstone Journal » Folkhälsan » Pandemiberedskap och vägen till internationell fascism
folkhälsofascismen

Pandemiberedskap och vägen till internationell fascism

DELA | SKRIV UT | E-POST

Världshälsoorganisationens breda definition av hälsa omfattar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Uttryckt i dess konstitution från 1946 vid sidan av begreppen samhällsdeltagande och nationell suveränitet, speglade den en förståelse för en värld som växer fram ur århundraden av kolonialistiskt förtryck och folkhälsoindustrins skamliga underlättande av fascismen. Hälsopolitiken skulle vara folkcentrerad, nära knuten till mänskliga rättigheter och självbestämmande.

Covid-19-svaret har visat hur dessa ideal har omintetgjorts. Decennier av ökande finansiering inom offentlig-privata partnerskap har korroderat grunden för den globala folkhälsan. Covid-19-reaktionen, avsedd för ett virus som överväldigande riktade sig mot äldre, ignorerade normer för epidemihantering och mänskliga rättigheter för att införa en regim av förtryck, censur och tvång som påminner om de maktsystem och styrelseformer som tidigare fördömts.

Utan att ta en paus för att undersöka kostnaderna, utvecklar folkhälsobranschen internationella instrument och processer som kommer att förankra dessa destruktiva metoder i internationell rätt. Folkhälsa, som presenteras som en serie hälsonödsituationer, används återigen för att underlätta ett fascistiskt förhållningssätt till samhällsstyrning.

Mottagarna kommer att vara de företag och investerare som covid-19-responsen tjänade väl. Mänskliga rättigheter och individuell frihet, som under tidigare fascistiska regimer, kommer att förlora. Folkhälsoindustrin måste snarast vakna upp till den föränderliga värld den arbetar i, om den ska ta en roll i att rädda folkhälsan snarare än att bidra till dess försämring.

Läs hela min artikel som publicerade genom att American Journal of Economics and Sociology, 30 juli 2023.

American-J-Econ-Sociol-2023-BellPublicerad under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens
För omtryck, vänligen ställ tillbaka den kanoniska länken till originalet Brownstone Institute Artikel och författare.

Författare

  • David Bell

    David Bell, Senior Scholar vid Brownstone Institute, är folkhälsoläkare och bioteknikkonsult inom global hälsa. Han är tidigare medicinsk officer och forskare vid Världshälsoorganisationen (WHO), programchef för malaria och febersjukdomar vid Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) i Genève, Schweiz, och chef för Global Health Technologies på Intellectual Ventures Global Good Fond i Bellevue, WA, USA.

    Visa alla inlägg

Donera idag

Ditt ekonomiska stöd från Brownstone Institute går till att stödja författare, advokater, vetenskapsmän, ekonomer och andra modiga människor som har blivit professionellt utrensade och fördrivna under vår tids omvälvning. Du kan hjälpa till att få fram sanningen genom deras pågående arbete.

Prenumerera på Brownstone för fler nyheter


Handla Brownstone

Håll dig informerad med Brownstone Institute