Brunsten » Artiklar för Tom Jefferson

Tom Jefferson

Tom Jefferson är Senior Associate Tutor vid University of Oxford, tidigare forskare vid Nordic Cochrane Center och tidigare vetenskaplig samordnare för produktion av HTA-rapporter om icke-läkemedel för Agenas, den italienska nationella myndigheten för regional hälsovård. Här är hans webbplats.

krig mot vetenskapen

Det senaste i kriget mot vetenskapen

DELA | SKRIV UT | E-POST

Vi vet inte vad som skrämde chefredaktören, men med tanke på reaktionens snabbhet och mycket oprofessionella karaktär, kan det vara en av deras stora finansiärer? Hur beslutet togs att undergräva granskningen så snabbt och så bra – var det en utarbetad strategi? Slutligen är förhållandet mellan allt detta och NYT:s opinionsartikel som publicerades den 10 oktober oklart. Inte heller Cochranes redaktörer har haft anständigheten att förklara vad som hände och vad brådskan var till för. Varför har folk som arbetat med granskningen sedan 2006 inte konsulterats?


DELA | SKRIV UT | E-POST
vetenskapsmän

Det är öppen säsong för forskare

DELA | SKRIV UT | E-POST

Vi varnade våra läsare för ett par veckor sedan att opinionsartiklar tog på sig rollen som redaktörer för vetenskapliga tidskrifter. Vi konstaterade, "Argumenten som framförs är praktiskt taget desamma: högljudda, hårda och baserade på den sämsta kvalitetsbevis som finns tillgänglig." Tyvärr var detta fallet med Cochrane Review on Physical Interventions för att avbryta spridningen av luftvägsvirus.


DELA | SKRIV UT | E-POST
desinformation

Hur Nya Zeeland hanterade "desinformation"

DELA | SKRIV UT | E-POST

Fallen kanske inte har varit aktiva fall, sjukhusinläggningar kanske inte beror på SARS-CoV-2 och dödsfall kan bero på olika orsaker relaterade till eller inte relaterade till SAR-CoV-2. Vi kommer aldrig att veta säkert. Varför? Eftersom PCR-cykeltröskeln för att testa PCR "positiv" i Middle Earth var 40 till 45, vilket säkerställer att de flesta testade personer skulle testa positivt även i total frånvaro av kontaminering (en mycket hög ordning). 


DELA | SKRIV UT | E-POST
drickande

Drickande och överdrivna dödsfall i lockdown

DELA | SKRIV UT | E-POST

Detta är dödsfall som helt kan tillskrivas alkohol, vilket innebär att minst 27.4 % fler av våra medborgare har druckit ihjäl sig tack vare inskränkningen av den individuella friheten. Hanar dör oftare – dubbelt så mycket som kvinnor. Psykiska störningar och oavsiktliga förgiftningshändelser var närvarande men spelade en liten roll för att öka siffran. De flesta av dödsfallen kommer att ha varit vanliga storkonsumenter som fann en fristad genom att öka sitt dagliga intag. 


DELA | SKRIV UT | E-POST
tidslinje

Tidslinje för Storbritanniens svar: Open-Source Project

DELA | SKRIV UT | E-POST

Vi har bett läsarnas hjälp att bygga en fritt tillgänglig tidslinje för de sex kritiska beslutstidpunkterna med länkar till primära dokument som ligger till grund för policyer. Under de kommande månaderna kommer vi att granska några av dessa dokument och förklara huvudfrågorna. Andra kanske också gör det. 


DELA | SKRIV UT | E-POST

The UK Covid Response: A Pall with Three Legs

DELA | SKRIV UT | E-POST

Missbruk av PCR underbyggde hela berättelsen. Dess mycket höga känslighet och robotacceptans som en guldstandard skapade illusionen av många fler fall (dvs. aktiva infektioner) än vad som verkligen fanns och ledde till långa karantäner, vilket störde samhället och liv.


DELA | SKRIV UT | E-POST
Håll dig informerad med Brownstone