Brunsten » Brownstone Institute-artiklar » Dr. Anthony Faucis egen "Gain-of-Function" 
vinst av funktion

Dr. Anthony Faucis egen "Gain-of-Function" 

DELA | SKRIV UT | E-POST

Dr. Anthony Fauci, landets byråkrat som har suttit längst i tiden, finansierade som NIAID-chef olika forskningsprojekt, inklusive (trots hans häftiga förnekelser) Wuhan China gain-of-function (GoF) ansträngningar som födde pandemin Covid 19. Ironiskt nog, men Fauci förtjänar anmärkningar, han kom oskadd fram - dessutom genomgick han sin egen personliga "gain-of-function"; samlar ett aldrig tidigare skådat inflytande. Inledningsvis (februari 2020) när han stämplade viruset som "minuskult", gjorde han en skarp pivot och omarbetade det som ett apokalyptiskt hot trots öppna bevis för motsatsen. 

Genom ihållande informationskontroll på baksidan lyckades Fauci kväva mer tempererade (och sanningsenliga) epidemiologiska tolkningar som visar att Covid bara är i paritet med en dålig influensasäsong (om än utan föregående influensaspruta). På så sätt skapade han och kanaliserade sedan folkets rädsla effektivt, och kom att överskugga och undergräva presidenten, som de facto befälhavare i ett nytt viralt krig. Medan Dr. Fauci trivdes i rampljuset, gjorde hans "vinst av funktion" honom immun mot att bry sig alltför om den åtföljande "förlusten av funktion" av allmänhetens frihet, ekonomiska stabilitet och psykosociala välbefinnande.

Faucis paradoxala uppstigning: Få funktioner mitt i en pandemi

När covid-19 utvecklades framträdde Dr Anthony Fauci, NIAID-chef, som den centrala figuren som styrde det globala svaret. Hans direktiv, som avviker från etablerade vetenskapliga principer, förändrade subtilt både den politiska och folkhälsoområdet. Genom att spegla Kinas dramatiska berättelser, utövade Fauci ett oöverträffat inflytande, förvrängde fakta och förstärkte offentlig panik, samtidigt som han ignorerade de tidiga, öppna uppgifterna från Diamantprinsessan kryssningsfartyg, som antydde ett mycket mindre apokalyptiskt scenario än det som avbildas av Kina. Den här tillgängliga informationen målade en bild som är tio gånger mer hoppfull för den amerikanska befolkningen än den mörka syn som Kina sprider, men ändå anpassade USA sig till Kinas tillvägagångssätt, och antog aldrig tidigare skådade låsningar istället för standardsvaren som vanligtvis är reserverade för influensaliknande utbrott.

Denna utarbetade atmosfär underlättade inte bara tystandet av oliktänkande och närde en ny form av statism, utan försvagade också systematiskt dåvarande president Donald Trump. Dr. Faucis strategi – inkongruent med hans tidigare förvaltning av milda andningsutbrott (som original SARS och fågel- och svininfluensa; 2003-9) – skapade ett riskabelt prejudikat, med media som ekade hans berättelse om kontroll och rädsla från början av 2020 framåt.

Efter att ha sponsrat forskning om funktionsförstärkning i Wuhan, upplevde Fauci paradoxalt nog en personlig "vinst av funktion", och samlade ett oöverträffat inflytande. Han navigerade skickligt i situationen, kringgick skulden, kvävde diskussioner om laboratorieläckor och icke-låsande tillvägagångssätt och fördunklade sitt engagemang i kontroversiell forskning. Fauci uppvisade också inkonsekvenser när det gäller vaccinets effektivitet. Medan hans 2004 uttalanden antydde skepsis mot vaccination efter infektion, han bytte 2021. Inledningsvis tveksamt om ett vaccins framgång mot snabb överföring av covid-19, han senare försvarade vaccination — och till och med förespråkade förstärkare av förfäders SARS, liknande att stödja föråldrade influensavaccinationer. 

Dr. Fauci verkade rättfram till det yttre, men hans förtida uttalandens omkastningar innebär begränsad eftertanke. I februari 2020 sa Dr. Fauci till amerikaner,

Senare, han sköt maskmandat. I maj 2021 erkände han att hans egen mask efter vaccinationen var en "signal" snarare än en nödvändig försiktighetsåtgärd - mer av vad Senator Rand Paul hade stämplat Faucis "folkhälsoteater". Som med allt annat ändras hans hållning dramatiskt och snabbt. Dessa anmärkningsvärda vändningar, tillsammans med hans uppstigning mitt i manipulerade berättelser, nödvändiggör en grundlig undersökning av Faucis förbryllande roll och skiftande ställningstaganden under pandemisvaret.

Faucis medeltida vändning

I början av 2020, snarare än att upprätthålla en skeptisk hållning till Kinas motiv i dess (över)dramatiska skildring av dödsfall på gatorna, Dr Fauci omfamnade dess berättelse utan granskning. han vägledde medias crafting of terror – t.ex. i februari 2020-talet ”För att ta dig an Coronaviruset, gå medeltida på det.” Under Dr Faucis aegis och med hans välsignelse, den New York Times Donald McNeil satte rädsla och förväntningar på katastrofer extremt höga – vid en febernivå före eventuella lokala feber.

För att bokstavligen fylla i vad Fauci (genom sin proxy, McNeil) menade, har vi detta:

"Det finns två sätt att bekämpa epidemier: det medeltida och det moderna.

  1. Det moderna sättet är att kapitulera till kraften hos patogenerna: Erkänna att de är ostoppbara och att försöka mildra slaget med 20-talsuppfinningar, inklusive nya vacciner, antibiotika, sjukhusventilatorer och värmekameror som söker efter personer med feber.
  2. Det medeltida sättet, som ärvt från digerdöden, är brutalt: Stäng gränserna, sätt fartygen i karantän, skriv skräckslagna medborgare uppe i deras förgiftade städer. För första gången på mer än ett sekel har världen valt att konfrontera ett nytt och skrämmande virus med järnnäve istället för latexhandsken."

Genom att driva på det "medeltida" synsättet, signalerade Dr. Fauci att han stämmer överens med Kinas auktoritära svar, ett tillvägagångssätt som främst är genomförbart i samhällen där regeringsdekret är omöjliga att angripa. Detta förespråkade perspektiv går tillbaka till tider då rädsla, inte vetenskap, styrde handlingar, vilket leder till irrationella och avskyvärda metoder – som påminner om att judar blev syndabockar och förföljda under digerdöden – ironiskt nog noterat av en yngre men klokare version av Mr. McNeil 2009

Vems fel var Den svarta döden? I det medeltida Europa fick judarna skulden så ofta och så illvilligt att det är förvånande att det inte kallades den judiska döden. Under pandemins topp i Europa, från 1348 till 1351, utplånades mer än 200 judiska samhällen, deras invånare anklagades för att ha spridit smitta eller förgiftat brunnar.

Ignorera öppna data: Faucis preferenser i Kina

I slutet av januari 2020 – vid en avgörande tidpunkt, när opinionen fortfarande var formbar – en extraordinära verkliga experiment utvecklades när Diamond Princess kryssningsfartygs 3,711 XNUMX passagerare upplevde ett Wuhan-coronavirusutbrott. Samtidigt som det var upprörande för semesterfirare i karantän och oroligt för världen, gav detta scenario epidemiologiska data som annars var omöjliga att skapa etiskt eller logistiskt. Väl medveten om denna enhörningshändelse, Dr. Fauci meddelade till Council on Foreign Relations (CFR): "Du kunde inte begära en bättre inkubator för infektion.” 

Vid tidpunkten för detta yttrande, 24 dagar efter båtens landning i Hongkong, hade det inte inträffat ett enda dödsfall (även om det till slut, i april – tio dödsfall [i medianåldern 82] tillskrevs (svagt) till coronaviruset, om än många månader efter initial exponering). Ändå, i både sitt CFR-tal och senare diskussioner om varianter av oro, betonade Dr. Fauci starkt överföringsbarhet, nästan som om det vore det primära hotet. Ändå understryker den utbredda karaktären hos de banala sjukdomarna som munsår och vanliga förkylningar att överföring i sig inte är lika med fara. Det verkliga folkhälsoproblemet är virulens, sjuklighet och dödlighet. Hans fixering (inom detta tal) vid en esoterisk överföringshändelse, den 2003 SARS VVS-rännan incident mellan Hong Kong lägenheter, är felplacerad och distraherande. 

Hela två månader efter exponeringen, diamantprinsessans data —uppvisar minimal korttidsdödlighet och risk i första hand för äldre— i skarp kontrast till Dr. Faucis sammanträffande 11 mars 2020 anspråk på kongressen av en dödlighet "10 gånger" den för säsongsinfluensa, kusligt speglar Kinas opålitliga data. Fauci, som påminner om bröderna Marx, verkade skämta, 'Vem ska du tro, mig eller dina lögnaktiga ögon?', som åsidosätter de synliga, utspelade bevisen till förmån för Kinas tvivelaktiga figurer. 

Faucis alarmistiska hållning påskyndade president Trumps beslut om att stänga ekonomin två dagar senare. Den goda läkarens omfamning av opålitliga utländska data över påtagliga fynd inledde oöverträffade åtgärder: nedläggningar av företag, förändringar i relationer, universell maskering och avståndstagande, och resestopp – samhälleliga reaktioner som aldrig sattes in för säsongsinfluensa.

Tidsfönstret för dödsfall i influensa faller vanligtvis inom 2-4 veckor efter symtomdebut. Diamond Princess landade i Hongkong den 22 januari. I mitten av februari var scenariot en mängd handlingsbara data. Noterbart, förutom den låga frekvensen av sjukdomsincidens - med 83 procent av passagerarna förblev oinfekterade - fick tre fjärdedelar av den mest sårbara gruppen, de över åttio år, inte viruset. Dessutom var nästan hälften av de som testade positivt för sjukdomen asymtomatiska, inklusive alla barn under tio och ungefär hälften av de äldre passagerarna. Detta mönster av milda eller obefintliga symtom hos en betydande andel av de infekterade individerna underströk att detta inte var den apokalyptiska sjukdom som det utmålades att vara. Det här kryssningsfartygets avgörande information kunde ha fungerat som vårt sjökort: att styra global respons bort från kommande katastrof.

Avgörande dagar i mars: The Stealth Insurrection

Trots president Trumps produktiva Twitter-aktivitet är "Diamond Princess" iögonfallande frånvarande. Medan Trump uppenbarligen och omedvetet missade dess betydelse låg det ändå på hans team av medicinska experter att destillera och kommunicera dessa kritiska fynd. "Nationens helare" Gap i att inte ge (folkets ombud) Herr Trump begick hela sanningen (beroende på ens politiska hållning – och med hjälp av medicinsk metafor) antingen en indirekt dödshjälp till hans mandatperiod, eller ett försumligt rättegångsfel. Covid-response-overkill bröt den smidiga symbiosen mellan Trumps presidentskap och dess robusta ekonomi.

Jeffrey Tucker observerade en dramatisk förändring in Trumps tweets i mitten av mars 2020, möjligen påverkad av genomgångar som antyder covid-19 som ett kinesiskt biovapen. Här är en fiktiv uppfattning:

Dr Anthony Fauci, Michael Pottinger och andra tjänstemän närmar sig president Trump och använder listigt president Trumps ego och patriotism mot honom.

De föreslår: "Herr. President, du kanske underskattar det här viruset. Det är inte ett typiskt influensaliknande virus; vi misstänker att det kan vara ett biovapen från Kina. Men den goda nyheten är att vi har sekvenserat viruset och utvecklar ett vaccin. Till sommaren skulle vi kunna distribuera det brett. Att hantera denna kris på ett effektivt sätt kan avsevärt stärka dina omvalsmöjligheter."

Trump vände sig därefter från att se viruset som ett (potentiellt tuff) influensa mot ett existentiellt hot. Hans 13 mars 2020 nationell nödsituation deklarationen öppnade slussarna för folkhälsoexperter som begränsar och omdefinierar personliga friheter under kollektiva och aldrig tidigare skådade statliga "låsningar".” Detta undergrävande undergrävde presidentens ställning och förenade global pandemirespons med politisk manövrering – nästan som om Trump hade varit det faktiska "viruset" som behövde utrotas. 

Och så var det gjort. Även om frånvarande röstsedlar länge hade varit lättillgängliga, ökade farhågor för pandemi drev en aggressiv push för utbredda postomröstningar. Detta eskalerade inte bara riskerna för förfalskning och skörd utan ledde också till varaktiga politiska förändringar, med effekter som sträckte sig bortom coronavirusets era.

Dr FauC.IA?

Nya anklagelser har dykt upp, från d Välj underkommitté för Coronavirus-pandeminÄr Ordförande Brad Wenstrup (R-Ohio), målar en förbryllande berättelse kring Dr. Anthony Faucis möjligen påverkad av CIA (eller vice versa). Inom den framväxande berättelsen verkar det ha förekommit ett försök av CIA kommer ekonomiskt att få sex analytiker att ändra sina första resultat, som indikerade ett labbursprung för SARS-CoV-2 i Wuhan. Det här försöket tycks syfta till att skapa en alternativ berättelse, som fungerade som en rökridå för att dölja statligt engagemang och finansiering i den riskfyllda forskningen om koronavirus i Wuhan.

Dr. Fauci verkar inte bara vara en bricka. Noterbart är att hans inställning till koronavirusets virulens genomgick en betydande förändring inom några dagar efter det påstådda mötet i slutet av februari med CIA: från att uppmana till lugn dag ett till att förbereda sig för en förestående hälsoapokalyps nästa. Med tanke på Faucis väldokumenterade samhörighet med rampljuset, en känsla för dramatik och antipati mot president Trump, finns det övertygande skäl att tro att han kan ha varit en villig deltagare i denna påstådda orkestrering. 

"Att övertyga presidenten att oavsiktligt spela en hand i nedmonteringen av den amerikanska ekonomin skulle verkligen vara den ultimata statskupp för CIA." Jeffrey A. Tucker

Väljer Venality: A Less Sinister Reading of Faucis Strategy

Faucis anpassning till Kinas berättelse under krisen kan uppfattas som uppviglande och verkar fungera som en trojansk häst för demokraterna – eller Kina. En alternativ förklaring skulle dock kunna vara att hans motivation var mycket mindre och självcentrerad. Med tanke på sina kopplingar till Wuhans forskning om att få sin funktion, kan Fauci ha agerat skyddande - i desperata, avvisande försök att bevara sin auktoritet och upplevda expertis.

Statliga roller lockar sällan de verkligt briljanta, kreativt vetenskapliga sinnena; Dessa positioner rymmer ofta individer som är mer skickliga på att navigera i byråkratiska korridorer än att göra banbrytande bidrag till sina områden. Faucis olika flip-flops och hans tendens att fördjupa sig i intrikata men inte lysande detaljer kan återspegla en bristande vision för att tillhandahålla genuint effektiva lösningar; liknande läkares temporerande när de förskriver antibiotika mot en förkylning. Eller det kan bara vara detta (med hans egna ord): 

"Jag är i princip bara en nörd. Det finns en del människor som passar på att jobba runt att ha kul och så finns det andra som gillar att jobba och bara ha roligt ibland.”

Dr. Faucis ihärdiga vägran att erkänna virusets potentiella labbursprung är djupt oroande. Nya uppenbarelser, särskilt de hittills dolda e-postmeddelanden från början av 2020, måla upp en oroande bild; och framhåller att Dr. Fauci var medveten om NIAID:s finansieringsforskning vid Wuhan Institute of Virology (WIV) från 2015 och framåt. Denna kunskap involverar honom inte bara i händelsekedjan som kunde ha lett till pandemin utan väcker också betydande tvivel om hans engagemang för öppenhet och fullständigt avslöjande. 

I början av 2020, ifrågasatt om SARS-CoV-2s potentiella labbursprung, Dr Fauci var avvisande, och hävdade att virusets utveckling utanför en labbmiljö var uppenbar. Ändå kringgick hans svar på ett skickligt sätt den grundläggande oro: även om 2003 års SARS ursprungligen var "vild" kunde den ha tagits in i labbet för forskning om funktionen "gain-of-function" (som han sponsrade) - och sedan släppts, antingen oavsiktligt eller avsiktligt . Med subtilt, verbalt agerande hånar Dr Fauci tanken på att Covid-19, åtminstone delvis, är konstgjord via laboratorieförändringar – och antyder felaktigt att den förblev lika "vild" som 2003 års SARS. Detta retoriska drag gör det möjligt för honom att avfärda farhågor om labbengagemang utan att direkt ta upp dem; dölja nyanserna mellan ett ursprungligen naturligt förekommande virus och dess avkomling som modifierad inom en laboratoriemiljö.

"Visst, men tänk om forskare hittade viruset utanför labbet, tog tillbaka det och sedan flydde det? Men det betyder att det var i det vilda till att börja med. Det är därför jag inte förstår vad de pratar om [och] varför jag inte lägger ner mycket tid på att gå in på detta cirkulära argument (sic)."

Dr Anthony Fauci och Dr Francis Collins, som leder NIAID och NIH, samarbetade aktivt med andra forskare för att konstruera en berättelse som syftade till att misskreditera teorin om labbläckage. De riktade och godkände inte bara publiceringen av ett vilseledande papper avsett att "motbevisa" det, utan påverkade och vände också virologer som ursprungligen uttryckte oro för SARS-CoV-2 som visar genetiska markeringar av labbmanipulation.

"Dr Kristian Andersen klargör i sina meddelanden att syftet med den "Proximalt ursprung" papper var att "motbevisa" hypotesen om labbläckage. (Författarna) gjorde hemliga planer på att ägna sig åt bedrägligt och oetiskt beteende och — att sprida desinformation. Deras konspiration inkluderade att samordna med deras "högre chefer" i USA:s och Storbritanniens regeringar för att lura journalister.” ~ Via public.Substack.coms Alex Gutentag, Leighton Woodhouse och Michael Shellenberger

"Proximal Origin" medförfattare, Dr Andrew Rambaut utbröt 

"Med tanke på sh**-show det skulle hända om någon allvarligt anklagade kineserna för ens oavsiktlig frigivning, min känsla är att vi borde säga att eftersom det inte finns några bevis för ett specifikt konstruerat virus, kan vi omöjligt skilja mellan naturlig evolution och flykt så vi nöjer oss med att tillskriva det en naturlig process, " 

Varpå Andersen svarade: 

"Ja, jag håller helt med om att det är en mycket rimlig slutsats. Fastän Jag hatar när politik injiceras i vetenskapen – men det är omöjligt att låta blisärskilt med tanke på omständigheterna,"

Att låta amerikanska skattebetalare finansierade forskare prioritera att blidka Kina framför att engagera sig i genuina vetenskapliga undersökningar framhäver ett klimat av censur och rädsla – element som är vanliga i Kina men historiskt främmande för USA:s uppdrag. Den nuvarande risken är att vi kan spegla en klon- eller vasallstat och generera vetenskap dikterad av politiska mandat snarare än att följa de definierande principerna för vår nation – och vetenskapen själv.

”Det är ironiskt att dessa Forskare som ville stänga ner konspirationsteorier slutade med att starta sin egen konspiration för att i förtid avfärda ett labbursprung till Covid-19. Oavsett om det är avsiktligt eller inte, har deras handlingar styrt en stor del av journalister och andra vetenskapsmän bort från att ställa rimliga frågor om hur pandemin startade. " Broad Centers Alina Chan

Fokuserat skydd

Fauci och Collins utökade sin tysta taktik till andra områden av pandemisvar. Cheferna för NIAID och NIH vägledde inte bara den allmänna opinionen; de försökte undertrycka alternativ från respekterade kamrater, som de som föreslog "Fokuserat skydd”-strategier som finns i Great Barrington-deklarationen.

Collins, i synnerhet, krävde ett snabbt "borttagande" av detta alternativ:

"Det måste göras en snabb och förödande publicerad borttagning av dess lokaler, är det på gång? [märkning Drs. Jay Bhattacharya, Sunetra Guptaoch Martin Kuldorff av Stanford, Oxford och Harvard, respektive] "en randkomponent i epidemiologin. Detta är inte mainstream vetenskap. Det är farligt."

Dessa konsekventa ansträngningar att kontrollera berättelsen och avfärda alternativa strategier handlade inte bara om att upprätthålla en enad front; de undertryckte aktivt den vetenskapliga debatten och åsidosatte potentiellt värdefulla insikter under en global hälsokris.

Dr Faucis politiska lina

Dr. Faucis karriär har präglats av politisk smidighet och smart manövrering. Han är inte främmande för folkhälsans krångligheter och den känsliga balansen mellan säkerhetsåtgärder och individuella friheter i ett demokratiskt samhälle. Det verkar osannolikt, första fraktionen, att han trodde att införa samma drakoniska urbana låsningar som sett i Kina kunde vara ett rimligt tillvägagångssätt inom USA. Termen "lockdown" i sig bär konnotationer av fängelse, och hänvisar till de extrema åtgärder som vidtagits för att dämpa fångarupplopp i fängelser.

Tidigare tillämpningar av låsningar som "folkhälsoåtgärder" har begränsats till högt specialiserade fall. 

Dr. Fauci och Dr. Deborah Birx beslut att införa rikstäckande låsningar för hela befolkningen under covid-19-pandemin står dock i skarp kontrast till de lokaliserade restriktioner som riktades mot sjuka under tuberkulosepisoden och den korta, dagar långa ebola-nedstängningen (som tillät religiösa undantag). Covid-19-nedstängningar var utbredda och bestående och liknade fängelsestraff för en hel befolkning som tvingades stanna kvar, med restriktioner även för riskfria, ensamma, utomhusaktiviteter som promenader eller bad i havet.

Den enda plats där låsningar av den här storleken hade begåtts var Kina, där hela flerbostadshus spärrades av och svetsad. Oavsett situation var att upprepa sådana brutala åtgärder i demokratiska och förment civila samhällen ett extremt steg som aldrig borde ha övervägts, särskilt i närvaro av motsatta bevis från diamantprinsessan. Dessa låsningar var inte i nivå med de specialiserade reaktionerna på sjukdomar som ebola eller läkemedelsresistent tuberkulos, och deras svårighetsgrad väckte allvarliga frågor om balansen mellan folkhälsoåtgärder och individuella friheter.

I en anmärkningsvärd uppvisning av opinionsdynamiken vid vad som borde ha varit nadir för Dr. Anthony Faucis popularitet mitt i stränga nedstängningar och ekonomisk nedgång, upplevde han en aldrig tidigare skådad ökning av allmänhetens aktning, med en 77 procent godkännande, överträffar de flesta statliga siffror. Han prisades över medieplattformar ("en nationell skatt” - USA Today) och aktivt främjas som en säkerhetsgarant under krisen, vilket kastar en skugga över Mr. Trump (framtagen som att utsätta allmänheten för fara). Denna medvetna berättelse i media, som betonade säkerhet, förbättrade Faucis image även när hans rekommenderade låsningar utlöste betydande ekonomisk och samhällelig oro.

Dr. Faucis gåtfulla engagemang i Gain-of-Function Research

Dr. Faucis agerande under pandemin väcker också frågor om hans engagemang i forskning om funktionsvinster. Avslöjanden från e-postmeddelanden inom NIAID och relaterade byråer kastar ljus över ett långsiktigt, skattebetalarfinansierat engagemang med EcoHealth Alliances corona-gain-of-function-forskning vid WIV. Denna finansiering av offshoreforskning, särskilt i Kina, verkar onormal. Varför valde USA att finansiera sådan forskning i KKP-Kina, snarare än med pålitliga allierade eller på andra välrenommerade platser? Medan Wuhan var platsen för SARS-utbrottet 2003, är virus lätt att transportera för forskningsändamål. 

Det ursprungliga SARS-viruset var inte exklusivt för Kina; den fanns också i Kanada och troligen andra länder. Dr Faucis vilja att engagera sig i denna forskning DÄR kan ha härrört från tron ​​att den inhämtade kunskapen var värd de potentiella riskerna. Men när viruset till slut läckte från Wuhan Institute of Virology, gav hans första bravader plats för ett sätt att bevara självbevarande och skadekontroll.

Dr. Faucis svar på labbläckan och hans ivriga försvar av den "våta marknaden" teorin, trots sin tillfälliga plats i WIV:s Wuhan, antyder en punkt av sårbarhet eller skuld. Han verkade fast besluten att undvika all koppling till det världsomspännande virusutbrottet, även om det var indirekt genom den icke-statliga organisationen EcoHealth Alliances inblandning.

Alarm eller opportunism? Faucis överdrivna svar

Dr. Anthony Fauci har en erfarenhet av att göra alarmerande uttalanden som kan väcka panik och rädsla bland allmänheten. En anmärkningsvärd episod inträffade 1983 under uppkomsten av hiv/aids-krisen. I en Journal of American Medical Association Artikeln, Dr. Fauci spekulerade om möjligheten av HIV-överföring inom familjehushåll genom rutinmässig nära kontakt. Medan han försiktigt noterade behovet av mer bevis, var konsekvenserna av hans teori häpnadsväckande. Presskonton grep omedelbart Faucis kommentar och spred rubriker som "Hushållskontakter kan överföra AIDS" och Sprids AIDS genom rutinkontakt? Paniken som genererades av dessa uttalanden i en tid då hiv inte hade någon känd bot eller behandling och främst var koncentrerad till specifika högriskgrupper kan inte överskattas. Faucis brist på försiktighet och omsorg med sina ord i det här fallet väcker frågor om hans inställning till offentlig kommunikation.

Ett annat exempel på Dr. Faucis oförsiktiga uttalanden inträffade under Zika-virusutbrottet 2015-2016. Epidemin drabbade uteslutande tropiska regioner, med Zikas närvaro försvinnande – där 2015 och försvann 2016. Trots detta, Dr. Fauci olagligt avledd finansiering från andra avgörande medicinska områden för att ta itu med Zika: plundringsmedel avsedda för cancer- och diabetesforskning för Zika-satsningen. 

I ett slående drag av hybris ställdes Fauci inför över 100 miljoner dollar i outnyttjade medel avsedda för Zika-forskning – fonder som Brasilien minskade etiskt 2018 på grund av försvinnandet av Zika-mikrocefali-fenomenet – ignoreras a 2017 NIH etikpanel råd och grönt upplysta "human challenge trials" i Baltimore. Trots etiska reservationer och avdunstningen av det ursprungliga folkhälsoproblemet, Dr Anna Durbin på Johns Hopkins genomför nu dessa försök, injicera och infektera kvinnor med Zika-viruset. Rättegångarna presenterar en paradox: om Zika är farligt är studien oetisk; om det inte är farligt är studien onödig. Ändå, med finansiering som en drivkraft, fortsätter den etiskt tvivelaktiga studien, vilket visar på Faucis vilja att kringgå etiska riktlinjer och institutionella kontroller för sina mål.

I en 2003 Financial Times funktion, Fauci lioniserades med 'Kan den här mannen bota SARS?trots att det inte finns något botemedel. Detta varaktiga förundran antyder en cykel av ömsesidiga fördelar mellan Faucis position på NIAID och journalister. Sådant oupphörligt beröm, utan ansvar för felsteg, främjade utan tvekan oförsiktighet i hans handlingar.

Faucis vinst-of-funktion: På bekostnad av vetenskapens förlust...?

Mitt i den intrikata sagan om Dr. Anthony Faucis professionella uppförande framträder en oroande tablå av otyglad auktoritet, avsiktlig narrativ manipulation och ett till synes ogenomträngligt rykte skapat, paradoxalt nog, ovanpå en grund av inkonsekvenser och ensidiga beslut. En sådan auktoritär dominans inom det vetenskapliga samfundet, historiskt förkroppsligad av regimer som sovjeterna som höll vetenskapen som gisslan för maktens nycker, ekar olycksbådande i korridorerna i USA:s egna institutioner, där oliktänkande inte bara avskräcks utan aktivt undertrycks, och där finansieringen blir en verktyg för tvång snarare än stöd för äkta, ohämmad utforskning. Det här handlar inte bara om arvet från en man utan själva vetenskapens själ, en själ som vi måste kämpa för att bevara från intrång av skuggor som hotar att tysta den pulserande, nödvändiga kakofonien av vetenskaplig diskurs i maktens och kontrollens intresse.

Berättelsen slutar dock inte enbart med förvrängningen av det vetenskapliga företaget. Dr Faucis ivriga strävan efter en unik vision, vare sig det är för självbevarelsedrift, politisk likriktning eller kanske en missriktad tolkning av folkhälsan, kastar en lång skugga, vars konsekvenser vi fortsätter brottas med som samhälle. Oavsett om det är avsiktligt eller inte, har hans handlingar och rekommendationer - från att godkänna låsningar och maskera mandat till att ignorera de samhälleliga konsekvenserna av sådan politik - lämnat outplånliga spår.

Förlusterna av denna vision är inte abstrakta. De är påtagligt uppenbara i det sjunkande läsresultatet bland vår nations underprivilegierade barn, som till skillnad från sina välbärgade motsvarigheter inte hade råd att navigera i utbildningsstörningarna med hjälp av teknik och resurser. De är synliga i småföretagens slutna fasader, oförmögna att motstå det ekonomiska angrepp som släppts lös av utdragna nedstängningar, deras drömmar och uppehälle offrade slentrianmässigt vid altaret av en svårfångad safetyism.

Det här handlar inte bara om arvet från en individ, utan en brådskande uppmaning till introspektion och att ta hänsyn till de värderingar och principer som vi värdesätter som ett samhälle och en vetenskaplig gemenskap. Vetenskapens själ står på spel här, och skuggorna från auktoritära tendenser hotar att uppsluka den livliga, robusta traditionen av vetenskaplig debatt och diskurs, och ersätta den med en monolog av makt och kontroll. Vi måste ivrigt utmana och motstå denna berättelse, för i dess spår ligger inte bara vetenskapens integritet utan allmänhetens hälsa och välbefinnande som den lovar att tjäna.Publicerad under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens
För omtryck, vänligen ställ tillbaka den kanoniska länken till originalet Brownstone Institute Artikel och författare.

Författare

  • Randall Bock

    Dr. Randall Bock tog examen från Yale University med en BS i kemi och fysik; University of Rochester, med en MD. Han har också undersökt den mystiska "tystnaden" efter 2016 Brasiliens Zika-Microcephaly-pandemi och panik, och skrev i slutändan "Overturning Zika."

    Visa alla inlägg

Donera idag

Ditt ekonomiska stöd från Brownstone Institute går till att stödja författare, advokater, vetenskapsmän, ekonomer och andra modiga människor som har blivit professionellt utrensade och fördrivna under vår tids omvälvning. Du kan hjälpa till att få fram sanningen genom deras pågående arbete.

Prenumerera på Brownstone för fler nyheter


Handla Brownstone

Håll dig informerad med Brownstone Institute