David Bell

  • David Bell

    David Bell, Senior Scholar vid Brownstone Institute, är folkhälsoläkare och bioteknikkonsult inom global hälsa. Han är tidigare medicinsk officer och forskare vid Världshälsoorganisationen (WHO), programchef för malaria och febersjukdomar vid Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) i Genève, Schweiz, och chef för Global Health Technologies på Intellectual Ventures Global Good Fond i Bellevue, WA, USA.


Din dotter för en råtta?

DELA | SKRIV UT | E-POST
Vårdpersonal som inte prioriterar människor framför djur kan klara sig som veterinärer, men är osäkra med människor. Det är dags för de som tror att jag... Läs mer.

Vad WHO faktiskt föreslår

DELA | SKRIV UT | E-POST
Dessa föreslagna instrument, som de för närvarande är utarbetade, skulle i grunden förändra förhållandet mellan WHO, dess medlemsstater och naturligtvis deras befolkning... Läs mer.

Cancern som är folkhälsa

DELA | SKRIV UT | E-POST
Denna cancer med motstridiga intressen har infiltrerat långt bortom folkhälsan; media och regeringar har plikttroget travat till Davos-klubben för er... Läs mer.
Håll dig informerad med Brownstone Institute