Brunsten » Brownstone Institute-artiklar » På vilken grund hävdade Pfizer 95 %?

På vilken grund hävdade Pfizer 95 %?

DELA | SKRIV UT | E-POST

Begravd inom FDA informationsdokument för Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) möte den 10 december 2020, för Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccinet – finns det alarmerande uppgifter och en oroande fråga som bör åtgärdas. 

För det första är det värt att påpeka att Pfizer använde encentralt laboratorium(se sidan 13 i dokumentet) efter eget val, för att bekräfta COVID-19-fall med hjälp av ett PCR-test. ”Om en deltagare vid något tillfälle utvecklar akut luftvägssjukdom uppstår ett sjukbesök. Bedömningar för sjukdomsbesök inkluderar en nasal (mid-turbinate) pinne, som testas på ett centralt laboratorium med ett test för omvänd transkription-polymeraskedjereaktion (RT-PCR).

Jag har tidigare skrivit en djupgående utredning om detta PCR-test. Cykeltröskelvärdet (CT) som används påverkar i hög grad resultatet av ett test. 

Enligt en studie av Jaafar et al., fann författarna att när man körde PCR-tester med 35 cykler eller mer – sjönk noggrannheten till 3 %, vilket innebär att upp till 97 % av de positiva resultaten kan vara falskt positiva.

Det finns ingen information om det CT-värde som används vid detta "centrallaboratorium".

Med tanke på vad vi vet, att Pfizers centrala kliniska prövning var en de facto, oförblindad sådan – deras avblindningsriktlinjer anges tydligt i deras eget studieprotokoll och för potentiella fall av covid-19 avblindades prövningsplatsens personal omedelbart. Detta innebär att försökspersonalen visste om en viss symtomatisk deltagare hade placebo eller vaccinet. 

Pfizers allmänt omtalade vaccineffektivitet på 95 %, härrörde från PCR-testresultat som genererades från detta centrala labb. Avblindningen av kliniska prövningar leder till stark partiskhet och en allvarlig förlust av dataintegritet, så potentiellt kunde CT:erna ha ökat för de ovaccinerade (placebo) deltagare som misstänks ha covid-19, vilket leder till nästan garanterade Covid-positiva resultat. För dem som fick vaccinet kunde det använda CT-värdet ha varit mycket lägre, vilket gör det mer sannolikt att generera ett negativt resultat. 

På sidan 24 i dokumentet finns resultaten som visar 95 % VE (vaccineffektivitet) för vaccinet nedan. 

95 % VE (vaccinets effektivitet) härrör från 8 bekräftade covid-fall från den vaccinerade gruppen (från minst 7 dagar efter dos 2) jämfört med 162 från placebogruppen. Dessa två datapunkter är i huvudsak vad Pfizer hänger sin hatt på för att bevisa att deras vaccin var en framgång.

Detta är uppgifterna som FDA och andra tillsynsorgan runt om i världen förlitade sig på för att bevilja EUA (Emergency Use Authorisation) för Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccinet och för miljarder doser som skulle skickas runt om i världen med vissa länder som upprätthåller mycket kontroversiella drakoniska vaccinmandat. 

En viktig sektion begravd i detta dokument, som anspelar på möjligen den verkliga VE på den tiden, är följande fördömande data nedan (finns på sidan 42).

Dessa var personer som visade faktiska symtom. Om du beräknar VE från dessa siffror är det svindlande låga 12%. VE beräknas genom att dividera skillnaden mellan fallsiffrorna i placebo- och vaccingrupperna med fallnumret i placebogruppen x 100 = VE på 12 %

Detta är en enorm stigning ner från de 95 % VE som genereras av lättmanipulerade PCR-tester, utförda i ett centralt labb valt av Pfizer. Vad som är ännu mer alarmerande är att dessa uppgifter var kända för nästan ett och ett halvt år sedan, av FDA själva.

Publicerad från understapelPublicerad under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens
För omtryck, vänligen ställ tillbaka den kanoniska länken till originalet Brownstone Institute Artikel och författare.

Författare

Donera idag

Ditt ekonomiska stöd från Brownstone Institute går till att stödja författare, advokater, vetenskapsmän, ekonomer och andra modiga människor som har blivit professionellt utrensade och fördrivna under vår tids omvälvning. Du kan hjälpa till att få fram sanningen genom deras pågående arbete.

Prenumerera på Brownstone för fler nyheter


Handla Brownstone

Håll dig informerad med Brownstone Institute