Brunsten » Brownstone Institute Journal » CDC som vi känner det måste gå
CDC måste gå

CDC som vi känner det måste gå

DELA | SKRIV UT | E-POST

Som de flesta andra i början av 2020 skötte jag min egen verksamhet, gjorde mitt jobb och planerade för framtiden. Livet var bra.

Jag hade sällan tänkt på vad folkhälsobyråkratier har, eller borde ha, makt att göra. Jag trodde naivt att byråer som Centers for Disease Control and Prevention skulle undersöka orsaker till sjukdomar och rapportera sina fynd, och överlåta till statliga och lokala myndigheter att bestämma vilka åtgärder som skulle vidtas. Jag antog att CDC var ett godartat exempel på "bra regering". 

Sedan kom rapporter om ett virus som förmodligen härjade i en kinesisk stad som jag aldrig hade hört talas om. Skulle den komma hit? Vad skulle vi göra om det gjorde det? Hade inte Kina tagit itu med den här typen av saker tidigare? 

Jag kom ihåg SARS och fågelinfluensan. De utsatta uppmanades att vidta försiktighetsåtgärder, och vi andra fortsatte med saker och ting. Jag hade inte kunnat föreställa mig att ett gäng byråkrater helt skulle rubba våra liv. 

Men det gjorde de. 

Som en nation och över hela den utvecklade världen började vi leva under ett covid-tyranni som berövade så många av oss våra försörjning, utbildningar och tid med familjen. Saker som gjorde livet värt att leva som sociala djur togs helt enkelt bort av en pennvåg. En uträkning och redovisning av de förstörda liv kommer att ta många år. 

På uppdrag av min vän George Wentz från Davillier Law Group, Jag tog min karriär i en ny riktning för att bekämpa detta tyranni på uppdrag av Health Freedom Defense Fund. Min stoltaste prestation var att ge fallet som avslutade CDC:s resemaskmandat. Att titta på virala videor av människor som firade när de fick höra att de kunde ta bort sina masker var den största känslomässiga höjdpunkten i min karriär. 

Maskfallet gällde CDC:s befogenheter enligt federal Public Health Service Act från 1944. Lagen ger CDC befogenhet att stifta regler för karantän och hälsoinspektioner vid infartshamnar. CDC har också en viss lagstadgad befogenhet över mellanstatlig karantän, vars omfattning och konstitutionalitet aldrig hade testats. 

CDC:s resemaskmandat sträckte sig långt utanför denna lagstadgade myndighets räckvidd. Det var också, inte av en slump, helt utan motstycke. Aldrig tidigare i vår republiks historia hade en federal folkhälsomyndighet antagit en regel med så stor makt över livet för otaliga miljoner friska individer. 

Det var inte CDC:s första misstag under COVID. En del kommer att minnas dess moratorium för avhysning, som om en federal byrå hade makten att berätta för hyresvärdar att de skulle behöva avstå från att få betalt för användningen av sin egendom. Högsta domstolen hade inga svårigheter att finna att CDC hade överskridit sin behörighet. En annan förordning där CDC effektivt stängde kryssningsindustrin påbjöds av en federal domare. 

Min studie av dessa övergrepp ledde mig till en fråga: Vad skulle jag låta CDC göra? Mitt svar är, först, det borde sluta behandla oss som om vi är dumma. Ge oss uppgifterna – alla av data, inte bara körsbärsplockade data – för att vi ska kunna fatta välgrundade beslut om hur vi ska föra våra liv. 

Andra, och mer fundamentalt undrade jag vilka strukturella reformer som skulle kunna göra CDC till den byrå som jag hade föreställt mig före COVID. Här vände jag mig hela tiden till tankar om en byrå som framstår som ett exempel på god regering: National Transportation Safety Board. NTSB respekteras i hela landet, och runt om i världen, för sin skicklighet, transparens och tillförlitlighet när det gäller att undersöka betydande reseolyckor, fastställa deras orsaker och föreslå rekommendationer för nya säkerhetsrutiner och föreskrifter. NTSB:s arbete har givit enorma bidrag till förbättringar av transportsäkerhet under åren, och dess rapporter kan vara verkliga sidvändare

En kritisk komponent för NTSB:s framgång är att den inte har någon tillsynsmyndighet. 1967 etablerade kongressen det som en oberoende byrå inom transportdepartementet. Tanken var att "en enda organisation med ett klart definierat uppdrag skulle kunna främja mer effektivt” transportsäkerhet. Men kongressen insåg snart att det enda sättet att säkerställa NTSB:s oberoende var att flytta den utanför DOT, så 1974 återupprättade kongressen den som en separat byrå. 

Byråer som har till uppgift att reglera transporter, såsom FAA, måste ta hänsyn till ekonomiska faktorer och främjande av transport utöver säkerhet. Detta kostnads-/nyttoansvar kan ibland göra FAA sårbart för regulatorisk fångst, som vi såg med 737-MAX-katastrofen. NTSB:s oberoende och dess brist på tillsynsmyndighet ger den däremot friheten att fokusera på faktainsamling och att ge rekommendationer, utan att utsättas för sådana påtryckningar. 

Det skulle ankomma på kongressen att överväga en liknande strategi för att omstrukturera CDC. Vi behöver en federal folkhälsomyndighet som är precis som NTSB, en som är strikt ansvarig för faktainsamling och att ge rekommendationer, men utan någon egen tillsynsmyndighet. Detta skulle kräva att CDC flyttas från HHS. Det nya CDC skulle ha en begränsad roll att undersöka orsakerna till och källorna till infektionssjukdomar, och att ge rekommendationer för hur man åtgärdar dem, men utan någon tillsynsmyndighet som, som vi har lärt oss, skulle kunna utsätta byrån för politiskt tryck och reglerande fångst. . 

Tänk på det faktum att vi fortfarande inte med säkerhet vet var covid uppstod. Var det en labbläcka eller resultatet av zoonos? NIH, som finansierade riskfylld funktionsforskning i Wuhan, är också en del av HHS. Hade CDC tagits ut ur HHS och getts oberoende utredningsbefogenheter, inklusive befogenhet att granska HHS:s forskningsfinansieringsmetoder, finns det en rimlig chans att vi skulle veta svaret på det. Vi skulle sannolikt också ha en rad passionerade rekommendationer om vad vi ska göra för att förhindra framtida händelser. 

Om COVID bevisade något så är det att vi desperat behöver en federal byrå som denna. Om kongressen menar allvar med att återställa förtroendet för folkhälsan, skulle det göra klokt i att överväga en sådan reform.Publicerad under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens
För omtryck, vänligen ställ tillbaka den kanoniska länken till originalet Brownstone Institute Artikel och författare.

Författare

  • Brant Hadaway

    Brant C. Hadaway är en erfaren, tvåspråkig (engelska/tjeckisk) advokat som fokuserar sin praktik på internationella kommersiella tvister, kontrakt och regelefterlevnad på uppdrag av utländska och inhemska kunder i USA och utomlands.

    Visa alla inlägg

Donera idag

Ditt ekonomiska stöd från Brownstone Institute går till att stödja författare, advokater, vetenskapsmän, ekonomer och andra modiga människor som har blivit professionellt utrensade och fördrivna under vår tids omvälvning. Du kan hjälpa till att få fram sanningen genom deras pågående arbete.

Prenumerera på Brownstone för fler nyheter


Handla Brownstone

Håll dig informerad med Brownstone Institute