Brunsten » Brownstone Institute-artiklar » En tillbakablick från kanadensiska skogsbränder till australiska skogsbränder och översvämningar

En tillbakablick från kanadensiska skogsbränder till australiska skogsbränder och översvämningar

DELA | SKRIV UT | E-POST

Rapporter och videor av röken och diset från de intensiva skogsbränderna som omsluter Kanada och driver ner söderut in i USA väcker livfulla minnen av Australiens två månader långa skogsbränder (i australiensisk folkmun: Canberra är landets bushhuvudstad) tre och ett halvt år sedan och översvämningar förra året. Och det gör påståendet att bränderna och översvämningarna validerar de apokalyptiska varningarna och den efterföljande passionerade debatten om hur mycket detta är bevis på en klimatnödsituation på grund av antropogen global uppvärmning. 

FN: s generalsekreterare António Guterres varnade den 23 mars att skadorna från klimatförändringarna gör planeten "obeboelig". Miljön håller på att bryta ner, med konsekvenser som intensifierade värmeböljor, torka, översvämningar, skogsbränder och svält. Andra tillägger tvingade migration och krig till följderna nedströms för att öka panikporrfilmen.

Det är därför, uppmanar Guterres, att 2023 borde vara året för "förvandling, inte pysslande". Istället förblir regeringarna fångade i stegvisa åtgärder. Följaktligen Guterres upprepade den 15 juni: "Vi rusar mot katastrof, ögonen vidöppna ... Det är dags att vakna upp och kliva upp." 

Oj! Time out för en verklighetskontroll.

Vetenskaplig osäkerhet

Till att börja med, som har varit fallet i tre år i förhållande till Covid, inriktar sig betoningen på vetenskaplig konsensus omformulerad till The Science™ strategin att undertrycka-genom förnekande av osäkerheter och bestrida allvaret och brådskan i de hot som står inför , orsaksvägarna och den relativa viktningen av de olika drivkrafterna som påverkar klimatförändringarna under en tidsram av årtusenden, och blandningen av alternativa politiska insatser som anpassning och begränsning för att möta utmaningen.

Klimatsystemens komplexitet beror på olinjära ekvationer som involverar många olika variabler över tid på land, hav och luft, såväl som de interaktiva kopplingarna mellan flera delsystem som atmosfären, hav, glaciäris, permafrost, landyta, etc.

Den relativa styrkan hos de olika drivkrafterna för klimatförändringsvariabilitet - som CO2 utsläpp, solvariabilitet, havscirkulationsmönster, vulkanutbrott och Milankovitch cykler av planetariska omloppsvariationer — är inte känd med någon grad av precision. Geologiska register visar att uppvärmnings- och avkylningsperioder går igenom långa cykler utan något uppenbart mönster för cyklernas intensitet, svårighetsgrad och timing. 

I min tidigare artikel, jag hade hävdat att Covid-19 är en allvarlig men inte en existentiell global hälsokris. På samma sätt är det möjligt att ifrågasätta omfattningen av de fossila bränslenas bidrag till klimatförändringen utan att nödvändigtvis förneka att det gör det. Osäkerheterna och påståendena ligger i de alltför avgörande detaljerna. I en Artikeln förra året i Hälsofysik, utmanade tre forskare från University of Massachusetts Lowell tesen att större delen av ökningen av CO2 atmosfärisk koncentration sedan 1850 har kommit från den antropogena fossila bränslekomponenten. De fann att från 1750 till 2018, "andelen av den totala CO2 på grund av användningen av fossila bränslen … ökade från 0 % 1750 till 12 % 2018, alldeles för lågt för att vara orsaken till den globala uppvärmningen.”

Empiriska data motsäger katastrofala modeller och påståenden

För det andra, och återigen som med Covid, kan observationsdata också stå i strid med klimatmodellernas förutsägelser. Den matematiska precisionen hos den senare döljer verkligheten av antaganden som matats in i modellerna av bias-bekräftande människor som bestämmer scenarierna som produceras. I en tidigare artikel, listade jag flera förutsägelser som redan har falsifierats, och uppfyllde därmed Karl Poppers kriterium för pseudovetenskap.

En rekonstruktion för sydöstra Grönland visade att temperaturerna har stigit och sjunkit sedan 1796. Om COXNUMX stiger2 koncentrationerna är en drivkraft för den arktiska uppvärmningen, borde 19- och 20-talen ha varit märkbart kallare än idag. Istället studera fann att det förekom uppvärmnings- och kylningsepisoder under hela 1796–2013; decadalperioderna på 1800-talet var ibland varmare än 2013; och det var mer ihållande uppvärmning under 1920- och 1940-talen än under 21-talet.

Ffigur 1: Den globala årliga dödstalen i alla naturkatastrofer

På samma sätt, en Artikeln in European Geosciences Union den 16 maj av tre klimatforskare från Leeds University noterade att från 2009–19 har en minskning av inlandsisen på den antarktiska halvön och västra Antarktis uppvägts av områdestillväxten i östra Antarktis och den stora Ross- och Ronne-Filchner-isen. hyllor, för en nettoökning på över 5,000 XNUMX kvadratkilometer. Vissa frågar sig om det inte finns en gräns för värmeeffekten från CO, istället för en kontinuerlig temperaturhöjning2 utsläpp på atmosfären, inte olikt bevis på att virusinfektionsfrekvensen hade sin egen naturliga gräns varefter den nådde en topp och föll snarare än att klättra oändligt. Andra spekulerar i att det kan finnas naturligt självläkande mekanismer att kontrollera okontrollerade klimatextremer som håller jorden i balans under långa cykler av historien.

De senaste kanadensiska skogsbränderna, med den kraftiga röken som täckte stora områden i USA också, genererade mer katastrofal hysteri än ljus, precis som skogsbränderna i Australien under sommaren 2019–20. Den omedelbara skulden pekar finger på klimat passivitet. Klockan 6:37 på morgonen den 8 juni, president Joe Biden twittrade att Kanadas "rekordskogsbränder ... intensifieras på grund av klimatkrisen."

Premiärminister Justin Trudeau följde efter 9:21: Kanada upplever "fler och fler av dessa bränder på grund av klimatförändringar." Och det här är killarna som vill upprätta statliga fel- och desinformationstavlor? Deras uppenbarligen oemotståndliga lust att katastrofal ignorera de obekväma uppgifterna om att dödlighetseffekten av naturkatastrofer av alla orsaker har upplevt en brant nedgång sedan 1920-40-talet (Figur 1).

Den nederländska Clintel Foundation publicerade en artikel den 9 maj och hävdade att IPCC:s sjätte utvärderingsrapport ignorerade referentgranskad litteratur som visar att katastrofförlusterna har minskat sedan 1990 och att dödssiffran i extremt väder har sjunkit med 95 procent (!) sedan 1920: "IPCC:s strategi verkar vara att dölja alla goda nyheter om klimatförändringar och hypa allt dåligt." Den katastrofberoende panelen måste bjuda in ett bredare utbud av åsikter i sitt överläggningstält, råder de.

Ännu en mestadels ignorerad verklighet är det utsläpp från skogsbränder är mycket högre än de minskningar som följer av statlig reglering. Forskning från experter från University of California visade förra året att utsläppen från skogsbränder på bara ett år 2020 var dubbelt så höga som statens minskningar av växthusgaser från 2003 till 2019. En annan studie fann att utsläppen från brinnande boreala skogar i Nordamerika och Eurasien år 2021 var nästan dubbelt så mycket från flygbränsle.

Detta innebär att en minskning av bränslebelastningen (det torra, brännbara ved som byggs upp på skogsgolv) som har samlats på grund av dålig skogsskötsel är en bättre strategi för att minska utsläppen än att enbart fokusera på minskning av fossila bränslen. Påtryckningar från miljöaktivister att fokusera mer på reaktivt brandbekämpning snarare än proaktiva brandförebyggande strategier är skadligt för långsiktig utsläppskontroll. Det vill säga, föreskrivna brännskador som rensar ut skräpet på skogsbotten kan minska CO2 utsläpp från mer än obligatoriska vindkraftsparker till havs och elbilar.

Som vi såg med Covid är uppgifterna ofta körsbärsplockade runt berättelsen, särskilt de tidsmässiga riktmärkena. Om vi ​​till exempel tittar på den areal som bränts i USA under de senaste 30 åren, så sker en visuellt dramatisk ökning från knappt tre till cirka tio miljoner hektar per år. Det har det dock fallit brant från en topp på över 50 miljoner hektar per år sedan 1920-talet.

Situationen i Kanada är också liknande. Enligt a studera av Fraser Institute of trends, under perioden 1959–2019, "det var en kraftig ökning av förstörelse orsakad av skogsbränder under den första hälften av denna period, och en allmän nedgång under andra hälften." Omkring 7.6 miljoner hektar brändes på topp 1989, och föll till 1.8 miljoner hektar 2019. Globe och MailÄr redaktion hävdade den 26 juli 2021 att föreskrivna brännskador förbättrar en skogs allmänna hälsa medan brandbekämpning leder till "skogar som är känsliga för massiva eldsvådor" från det tändande dödfallet på golvet.

Diskuterar skogsbränder och översvämningar down under

Sydney kvävdes av tjock kvävande rök den brinnande sommaren. Rök från omgivande bränder – från vårt hus kunde vi se lågorna som slickade himlen strax bortom flygplatsen – gav Canberra världens sämsta luftkvalitetsindex av 4,758 1 den 2020 januari 200, mer än tjugo gånger över det officiella tröskelvärdet för farligt XNUMX. Ändå, Canberras hetaste dag någonsin den månaden vid 440C var inte mer bevis på den vetenskapliga verkligheten av global uppvärmning än Delhis kallaste decemberdag någonsin (30th) var ett vederläggande av det.

Mitt bland den svärtade himlen och brinnande landskap i Australiens många bränder den södra sommaren, var det lata gensvaret från vissa, till exempel redaktionen för Financial Times, var att skylla klimatförnekelse för naturkatastrofen. Premiärminister Scott Morrison var kritiskt kritiserad för klimatbrottslighet. 

Även lokaliserad ilska från skogsbrandsoffren var förståeligt, mycket av den bredare kritiken var felplacerad. Den visade uppsåtlig okunnighet om Australiens bränder-benägna historia, tonade ned delstatsregeringarnas ansvar för försiktig skogsförvaltning, förbisåg de långa ledtiderna mellan utsläpp och klimatförändringar, kringgick de svaga kopplingarna mellan global uppvärmning och specifika väderhändelser, och överdrev Australiens påverkan på globala temperaturer.

Vilken av dessa finner inte ett eko i Nordamerika för tillfället?

Ändå är verkligheten att risken för skogsbränder har blivit mindre allvarlig i båda länderna (Figur 2).

Aboriginsamhällen har levt i Australiens hårda klimat och terräng i tiotusentals år. Ny forskning har dokumenterat det sofistikerade systemet med mark- och buskförvaltningsmetoder som de använde för att underhålla och förnya skogar. Användningen av eld var en viktig del av denna cykel.

UK Met Office publicerade en genomgång av 57 referentgranskade vetenskapliga artiklar som noterade att eldväder översätts till brandaktivitet endast med naturliga eller mänskliga antändningar (blixtnedslag, mordbrand, slarv) och "bränt område är okänsligt för brandväder i regioner [inklusive Australien ] var bränslelager eller mänskligt undertryckande är de viktigaste brandbegränsningarna. "

Figur 2: De årliga dödstalen och ekonomiska skador från skogsbränder i Australien och Kanada, 1910–2020

I en kompletterande sammanfattning, a Teknisk rapport 2015 från Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, den australiensiska regeringens högsta vetenskapliga forskningsorgan, noterade att vid varje given plats beror brandpotentialen på fyra "omkopplare:"

  1. Antändning, antingen orsakad av människor eller från naturliga källor såsom blixtnedslag;
  2. Bränsleöverflöd eller belastning (en tillräcklig mängd bränsle måste finnas);
  3. Bränsletorrhet, där lägre fukthalt krävs för brand; och
  4. Lämpliga väderförhållanden för brandspridning, vanligtvis varmt, torrt och blåsigt.

Queensland-baserade brandforskaren Christine Finlay har länge varnade att minskad förbränning av bränslelaster under vintern skulle kunna öka frekvensen av brandstormar på sommaren. Finlay, som studerade historien om skogsbränder från 1881 till 1981 för sin doktorsexamen, visar att åtgärder för att minska skogsbränder sedan 1919 har avvikit från traditionella inhemska metoder som lågintensiv förbränning i kallt väder. Och enligt hennes data finns det en direkt korrelation mellan den ökade frekvensen och storleken på bränder sedan 1919 och ackumuleringen av katastrofala nivåer av bränslebelastning.

Kontrollerad förbränning – som sker över stora ytor och under gynnsamma vind- och temperaturförhållanden – är billigt och mycket effektivt för att minska förekomsten av skogsbränder samt sannolikheten att de sprids okontrollerat. Och till skillnad från drastiska ansträngningar för att minska utsläppen av växthusgaser, hotar det inte försörjningen och levnadsstandarden.

Skogsbränder har både strukturella och direkta orsaker. Australiens genomsnittliga yttemperaturer har ökat med cirka 1.50C sedan tidigt 1900-tal. I en kontinent som domineras av torrt eukalyptlandskap och varma temperaturer kan antropogen global uppvärmning ha förvärrat bakgrundsförhållandena för att bränder ska uppstå lättare, oftare, på fler platser och för att brandsäsongen ska vara längre.

Lokala vädermönster bestäms dock lite av komplexa och dynamiska globala variabler och nuvarande utsläpp kommer att påverka klimatförhållandena decennier in i framtiden, inte i år eller nästa år. Den mest auktoritativa internationella rapporten visar bara svaga kopplingar mellan mänskligt inducerade klimatförändringar och torka, skogsbränder, översvämningar och orkaner. Om Australien hade uppnått nettokoldioxidneutralitet 2019, skulle det inte ha gjort någon skillnad för den säsongens bränder.

Det finns några saker som de australiensiska federala och statliga regeringarna kan göra nu och på egen hand för att minska bränderna. Brandledningsmyndigheter identifierar de direkta orsakerna till individuella bränder som mordbrand, vårdslös användning av eld, blixtnedslag etc. Brännare måste gripas och lagföras och allmänheten bättre utbildas om riskerna. 

Klimatalarmismen fick ett andra liv ett år senare när massiva översvämningar drabbade östra Australien. Vi flyttade till Northern Rivers-regionen i New South Wales i december 2021, precis i tid för att mötas i vårt nya hem av översvämningarna eftersom hela området var svårt översvämmat i februari–mars 2022. Återigen, dock inte för inte är Australien känt som torkans, brändernas och översvämningarnas land, och i motsats till fällan av ahistorisk presentism som de flesta mediakommentarer hamnat i, har dödstalen från periodiska översvämningar inte stigit enormt under decennierna (Figur 3). De ekonomiska skadorna har dock förvärrats och det speglar sannolikt ett stigande välstånd med dyrare gårdar och bostäder än tidigare. En stor bidragande faktor till översvämningarna är också den olyckliga historien om att bevilja bygglov för bostadsbyggande i översvämningsslätter.

Ändå, precis som de olika mätvärdena för skogsbränder, kan man även med översvämningar välja det område som är översvämmat, antalet dödade eller omfattningen av egendomen, skörden, boskapen och ekonomiska förluster och statistiken per capita vs. aggregerad.

Figur 3: Översvämningar i Australien – Decadal-genomsnitt: Årlig dödsfrekvens och ekonomiska skador som andel av BNP (procent)

Källa: Diagram ritat av författare med hjälp av data från Our World in Data.

Men att blanda samman den globala uppvärmningen som skapats av människor med väderkatastrofer visar uppsåtlig okunnighet om Australiens långa historia av skogsbränder. Det har förekommit flera dödligare värmeböljor och bränder i Australiens korta historia även sedan den europeiska bosättningen, t.ex. januari 1896 med 200 dödsfall över hela Australien på tre veckor, och igen under januari 1939 med 71 dödsfall i delstaten Victoria.

Det tredje ekot av Covid är hur det hamnar i fällan att prioritera klimatåtgärder till att försumma andra offentliga politiska mål och kostnads-nyttoberäkningen reduceras till att ropa slagord som, om de ifrågasätts, snabbt urartar till övergrepp och krav på inställelse . I båda fallen korrumperar påtryckningar på intellektuell konformism och begränsningar av yttrandefriheten och vetenskapliga undersökningar i fråga om de rådande "progressiva" riktmärkena vetenskapen till en kult. Varför är det illegitimt, omoraliskt och positivt ont att vara ovillig att skära ner på bekväma livsstilar i höginkomstländerna och sträva efter detsamma i de fattigare länderna, som har gjorts möjliga respektive kommer att bli lättare av fossilbränsleenergi använda sig av?

Figur 4: Årliga globala dödstal i skogsbränder och jordbävningar, 1900–2020

Några av de värsta "naturkatastroferna" berodde på mänskliga beslut. Den primära skulden för Ukrainsk hungersnöd 1932–33 som dödade 13 procent av befolkningen låg med Stalins politik. På samma sätt bidrog Mao Zedongs ideologiskt styrda jordbrukspolitik till det stora Kina hungersnöd 1959–61 som dödade tiotals miljoner. Under de senaste decennierna har naturkatastroferna med de värsta effekterna på dödligheten varit jordbävningar och tsunamier (som på Annandag jul 2004 i Indiska oceanen som dödade en kvarts miljon människor) som inte är relaterade till klimatförändringar.

I mitt levande minne värsta torkan som orsakade utbredd svält i Bihar, min hemstat, (och i de östra distrikten i angränsande Uttar Pradesh) var 1966–67. Den nationella spannmålsproduktionen minskade med en femtedel. Bihars årliga spannmålsproduktion minskade från 7.5 miljoner ton 1964–65 till 4.3 miljoner 1966–67, vilket ledde till en kraftig ökning av priset på viktiga livsmedel. Jag minns att jag körde genom en obekant landsbygd och började prata med några lokala bönder. När vi frågade om hur det gick för dem sa de att de knappt hade fått något regn sedan den avlidne förste premiärministern Jawaharlal Nehrus aska hade spridits ut över landsbygden enligt hans önskemål (1964).

Den sista riktigt stora svälten i Indien som helhet var den stora bengaliska svälten 1943, där, enligt Nobelpristagaren Amartya Sens beräkningar, nästan tre miljoner av Bengalens 60 miljoner människor dog under 3-4 år (Fattigdom och hungersnöd: En uppsats om berättigande och deprivation, 1981, kapitel 6, "Den stora hungersnöden i Bengal,” sid. 52).

Källa: "Döda eller döende barn på en gata i Calcutta, " Statesman, Calcutta, 22 augusti 1943 (allmän egendom).

Madhushree Mukherjee i sin bok från 2010 Churchills hemliga krig: Det brittiska imperiet och Ravaging of India under andra världskriget, klandrar Winston Churchill för att förvärra svårigheten av hungersnöden genom att avvisa vädjanden från brittiska tjänstemän som styr Bengalen för att lasta av australiskt vete i Calcutta. Churchill insisterade på att allt måste gå till brittiska trupper i Europa. Oppositionsparlamentariker Shashi Tharoor (en vän och kollega från FN-dagarna) och författare till Inglorious Empire: Vad britterna gjorde till Indien (2017), kritiserade skarpt firandet av den brittiska krigstidsledaren i filmen 2017 Churchill.

Extrem kyla är långt, mycket dödligare än extrem värme

Enligt en 2014 studie av CDC dog cirka 2,000 2006 invånare i USA varje år från 10–63 av väderrelaterade händelser: 31, 6 respektive 2021 procent av kyla, värme och översvämningar, stormar och blixtar. År XNUMX publicerade ett team från Monash University i Australien resultaten av världens största 45-länders studie som spänner över fem kontinenter om klimatrelaterad dödlighet från 2000–2019 in Planetarisk hälsa, en Lancet-tidning. Av de 5.1 miljoner årliga dödsfallen från extrema temperaturer (9.4 procent av alla globala dödsfall) dog 90.4 procent av kyla.

Figur 5: Kallt väder dominerar extrem väderrelaterad dödlighet runt om i världen

Källa: Ritad av författare från data i Qi Zhao, et al,., "Global, regional och nationell dödlighetsbörda förknippad med icke-optimala omgivande temperaturer från 2000 till 2019: en modellstudie i tre steg," Planetarisk hälsa 5:7 (juli 2021).

Ändå pressmeddelande från Monash spruikade studien, finslipade på stigande dödsfall från värme under perioden och kopplade den till en 0.260C stiger i temperaturer per decennium. Detta trots att köldrelaterade dödsfall hade sjunkit med 0.51 procent och värmerelaterade dödsfall hade ökat med 0.21 procent, vilket motsvarar ett stort nettofall på 0.3 procent (15,200 XNUMX) i totala väderrelaterade årliga dödsfall. Föga överraskande, den väktare rubriken tog också domepromenadens tillvägagångssätt: "Extrema temperaturer dödar 5 miljoner människor per år och värmerelaterade dödsfall ökar, visar studien."

The Economist skrev en berättelse den 10 maj om att "dyr energi kan ha dödat fler européer [68,000 19] än Covid-3,000 förra året." Precis som med Covid bärs huvuddelen av smärtan i klimatåtgärder av de fattiga och arbetarklassens människor. På tal om Covid, som om skador från långvariga skolstängningar och mask- och vaccinmandat inte var tillräckligt, fortsatte XNUMX XNUMX lärare i Oakland, Kalifornien strejk nyligen med krav på klimaträttvisa. Tack vare alarmistisk undervisning i skolor är mer än hälften av brittiska tonåringar övertygade om det världen kommer förmodligen att ta slut under deras livstid.

Den begränsade effekten av australiensiska och kanadensiska åtgärder på klimatförändringarna

Figur 6

Klimatåtgärder för att minska riskerna för skogsbränder kan bara göras globalt. Med mellan 1-1.4 procent av världens CO2 utsläpp, Australiens och Kanadas direkta klimatpåverkan på gott och ont är begränsad. De fyra stora utsläpparna är Kina, USA, Indien och Ryssland, i den ordningen, som står för nästan 60 procent av de globala utsläppen.

Avancerade moderna ekonomier som Australien och USA har mycket bättre infrastruktur och kompetens för katastrofberedskap och kan begränsa den dödliga avgiften mer effektivt än utvecklingsländer. Energi var en kritisk komponent i deras industrialisering som idag ger dem sådan kapacitet.

Tabell 1: Ändrar andel av årlig CO2 utsläpp, 1850–2021 (procent)

Land / Region18501900195019852021
Afrika0.00.11.63.33.9
Kina0.00.01.39.830.9
EU-2727.536.521.318.87.5
Indien0.00.61.02.07.3
USA10.033.942.322.913.5

Källa: Vår värld i data.

Figur 7

Figur 8

För utvecklingsländer kräver katastrofberedskap en övergång till en modern ekonomi, för vilken industrialisering är nödvändig. Industrialiseringen kräver större energiintensitet för att bygga högkvalitativa infrastrukturer för bostäder, transporter, folkhälsa och utbildning. Figurerna 7 och 8 visar sambandet mellan energiförbrukning och BNP-tillväxt. Indiens årliga energiförbrukning per capita är bara en tredjedel av världsgenomsnittet; Amerikaner, australiensare och kanadensare använder mellan 9 till 15 gånger så mycket el per person. Detta förklarar den uppenbara paradoxen att de industriella ekonomiernas andel är betydligt högre i den ackumulerade summan av utsläpp även om Kina och Indien tillhör dagens stora utsläppskällor (Figur 9).

Figur 9

Ett lands ökande intensitet av energianvändning när det industrialiseras förklarar varför nedskärningar av utsläppsgränserna för utvecklingsländer kräver längre ledtider och globala klimatavtal har speglat de olika behandlingarna av industri- och utvecklingsländer. Sådana nyanser är svåra att förklara för en bredare allmänhet som inte är särskilt intresserad av att skylla skulden för historiska utsläpp och utsläpp per capita. De ser att de sammanlagda utsläppen från Kina och Indien är 34 respektive 7 gånger mer än Australiens, och vägrar att stödja hårdare utsläppsminskningar från Australien.

Tidvattnet kan vända mot klimatalarmism

Fossilbränslebaserad energi gav kraften till massornas explosiva lyft från den existensminella livsstilen som hade dömt dem till otäcka, brutala och korta liv. Kina, Indien och andra delar av den icke-västliga världen har, för att efterlikna ökningen av tillväxten av demokratiseringen av tillgång till utbildning, hälsa och förbättrad familjeekonomi med på varandra följande generationer, antagit, i accelererad överdrift om möjligt, strategierna för Industriell revolution för att bryta sig loss från sina egna eländiga liv.

Vi såg under Covid-eran en återupprättande av den feodala värld av klassdelning mellan Zooming laptop-klassen och arbetarklassens bedrövliga. En del av det var den härskande klassens hyckleri, som fräckt struntade i själva reglerna de påtvingade alla andra, och blandade sig glatt, sans masker, med festdeltagare från världen av finansiella, politiska och kulturella privilegier, även medan serveringspersonalen var tvungna att bära masker som ett villkor för sin anställning.

På samma sätt flyger folkmassan i Davos in i sina jamborees på privata jetplan och chaufförs runt i gasslukande limousiner när de samlas årligen för att bekymra oss de bedrövliga för att överge våra bilar och flyg. I maj, a Briefing Paper från World Economic Forum förespråkade en minskning av antalet bilar med 75 procent till 2050.

Mot tyngden av dårskapen i att seriellt upprepa historiska bevis om att välja vinnare, verkar regeringar vara fast beslutna att tvinga medborgare att inte vara beroende av befintliga bilar till att bli beroende av elfordon. Oundvikligen, eftersom marknaden inte kan stimulera övergången till elbilar, har generösa offentliga subventioner erbjudits. Vem kan vara säker på de relativa subventionerna till Big Oil och Big Green, eller pengarna som flödar från dem för att finansiera klimatförnekelse kontra klimatalarmism?

Elbilar upplevde en rad dåliga bildagar nyligen i Storbritannien: deras återförsäljning värdet har sjunkit dubbelt så snabbt som bensinbilar; antalet gratisladdare sjönk med nästan 40 procent eftersom de skyhöga energikostnaderna gjorde dem oekonomiska; och den en tredjedel tyngre batterivikt innebär att vissa broar och parkeringsplatser på de övre våningarna, inklusive i lägenhetskomplex, kan kollapsa under påfrestningarna av för många bilar.

För att täcka allt skrev den briljanta komiska skådespelaren Rowan Atkinson från Blackadder, Mr. Bean och Johnny English fame, i The Guardian den 3 juni att han känner att han var det lurade att köpa el. Utan att veta för de flesta av oss har han en examen som eltekniker och äger en flotta av bilar. Om vi ​​mäter utsläppen i slutet av avgasröret är elbilar super. Om vi ​​däremot tittar på bilarnas livscykel, från alla komponenter (till exempel nickel) till tillverkningsprocessen, blandningen av bränslen som producerar el, effekten av de tyngre batterierna och större däck, och avfallshantering av alla bitar och delar, då inte så mycket. Att behålla bensinbilen några år till kan vara ett mer klimatvänligt val. 

Medan väst är gift med fantasin Net Zero-målet och syndar kol som ett ord på fyra bokstäver, Kinas CO2 utsläppen ökade med 4 procent under första kvartalet 2023 jämfört med förra året. Samtidigt eldade Storbritannien upp kolkraftverk efter en nyligen värmeböljan gjorde att solpanelerna var för varma för att fungera effektivt! När andelen fossila bränslen i energiproduktionen minskar, exponeras vidare påståendet att förnybara energikällor kan leverera energi på en tillförlitlig basis som en myt.

Konsumenter (inklusive yours truly just den här veckan) får meddelanden om snabba kraftprisstegringar för att explodera den relaterade myten att förnybara energikällor innebär billigare kraft. Många amerikanska samhällen tränger sig tillbaka mot den ballongande vinden och solprojekt som ärrbildar landsbygden. Kanske Fraser Nelson har rätt och det Tidvattnet vänder sig verkligen mot klimatalarmismen när verkligheten biter vanliga människor.

Clintel-gruppens Världsklimatdeklarationen, utfärdat av flera högprofilerade forskare den 18 februari och undertecknat av 1,500 XNUMX forskare i mitten av juni, insisterar på att det inte finns någon klimatnödsituation. Den informerar oss om att uppvärmning har naturliga såväl som antropogena orsaker. Takten för ökad uppvärmning är också långsammare än vad som förutspåtts av felaktiga klimatmodeller. Den uppmanar forskare att ägna sig mer åt vetenskap och mindre med politik för att öppet ta itu med osäkerheter och överdrifter i förutsägelser, samtidigt som politikerna uppmanas att väga kostnader mot tänkta fördelar och prioritera anpassningsstrategier baserade på beprövad och prisvärd teknik.

Det här låter verkligen inte radikalt och konspiratoriskt. Men det kan visa sig vara ett steg för långt för Net Zero-politiker som nyligen fördömdes av Alexandra Marshall i Åskådare Australien som "lögnare, skurkar och idioter.” Bortsett från det kommer de naturligtvis att vara bland de trevligaste människorna du någonsin kommer att träffa.Publicerad under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens
För omtryck, vänligen ställ tillbaka den kanoniska länken till originalet Brownstone Institute Artikel och författare.

Författare

  • Ramesh Thakur

    Ramesh Thakur, seniorforskare vid Brownstone Institute, är en tidigare biträdande generalsekreterare i FN och emeritusprofessor vid Crawford School of Public Policy, Australian National University.

    Visa alla inlägg

Donera idag

Ditt ekonomiska stöd från Brownstone Institute går till att stödja författare, advokater, vetenskapsmän, ekonomer och andra modiga människor som har blivit professionellt utrensade och fördrivna under vår tids omvälvning. Du kan hjälpa till att få fram sanningen genom deras pågående arbete.

Prenumerera på Brownstone för fler nyheter


Handla Brownstone

Håll dig informerad med Brownstone Institute