Brunsten » Brownstone Institute-artiklar » Sju brådskande lärdomar av låsningar

Sju brådskande lärdomar av låsningar

DELA | SKRIV UT | E-POST

I februari 2020 utarbetade Trump-administrationen ett policydokument– stämplad "inte för offentlig distribution eller utgivning" och faktiskt hålls borta från allmänhetens syn i månader – som skulle vägleda beslutsfattare på alla regeringsnivåer och varje sektor av ekonomin i att hantera ett nytt virus som kom att bli känt genom den vetenskapliga stenografin "Covid19." 

Den 13 mars 2020 och senare i en Presskonferens 16 mars, avslöjade administrationen delar av det dokumentet under banderoll "15 dagar för att bromsa spridningen." 

Nästan 2 år senare försöker amerikanerna fortfarande återgå till normaliteten, de tar fortfarande tillbaka sina friheter, kämpar fortfarande för att rulla tillbaka mandat och godtyckliga verkställande fiat, och väger fortfarande lärdomarna. 

Lektion ett: Fria nationer bör aldrig ta sina ledtrådar från tyrannregimer.

Oavsett om det var inkompetens eller avsikt, föddes Covid-19-pandemin i Folkrepubliken Kina (PRC) – och så var spelboken för att svara på pandemin. 

"Det är en kommunistisk enpartistat ... vi kunde inte komma undan med det i Europa, trodde vi," som nu-skämd Den brittiske epidemiologen Neil Ferguson erinrar av Kinas svar på Covid-19. "Och sedan gjorde Italien det. Och vi insåg att vi kunde." 

Fergusons datormodeller skräckslagna regeringar över hela den fria världen att imitera Kina och låsa in sig. Från Europa till Amerika till Australien fanns det olika nyanser och graderingar av låsningarna, men alla trampade på individuell frihet, mänskliga rättigheter och den konstitutionella rättsstatsprincipen. 

Trump-administrationen nämns ovan strategidokumentt.ex. föreställde sig "social distansering", "arbetsplatskontroller", "aggressiv inneslutning" och "icke-farmaceutiska ingrepp" på federal, statlig, lokal och privat sektorsnivå. Dessa skulle inkludera "strategier för isolering av hemmet", "inställda nästan alla sportevenemang, uppträdanden och offentliga och privata möten", "stängning av skolor" och "direktiv om att stanna hemma för offentliga och privata organisationer."

Det är ingen överraskning att tyrannregimer gillar Kina eftersträvas en "noll Covid"-strategi, beordrade låsningar, styrda av verkställande dekret, och begränsad rörelsefrihet, mötesfrihet och religiös, ekonomisk och kulturell aktivitet - allt för vad makthavarna ansåg "det större bästa." Dejting till Faraos tid, det är vad tyranner gör. Och det är just anledningen till att America's Founders skrev en konstitution som begränsar regeringens makt – även i kristider. President Eisenhower (1957-58) och president Johnson (som var sticka under pandemin 1968-69) respekterade dessa gränser under tidigare pandemier, och guvernörer och borgmästare följde deras ledning. Tyvärr hände det motsatta 2020-21. 

Lektion två: Fria samhällen är beroende av medborgare och ledare som tänker kritiskt och har en känsla för historia.

Förstörelsen som åstadkoms av låsningarna har många fäder – datormodellerare som skrämde federala beslutsfattare med gissningar utklädda till visshet; hälso- och sjukvårdstjänstemän som fick regeringens hävstång utan någon känsla för eller bry sig om oavsiktliga konsekvenser; guvernörer som styrde genom verkställande fiat. Men också en medieflock som lat eller avsiktligt blandade ihop sig i skulden villkor, uppblåst stämmer, och underblåst rädsla; ett offentligt utbildningssystem som har misslyckats med att ingjuta kritiskt tänkande i mer än en generation; ett medborgarskap som saknar någon historisk kunskap som är äldre än gårdagens topptrendiga tweet. 

James Madison observerad att "Ett folk som vill vara sina egna guvernörer måste beväpna sig med den makt som kunskap ger." Utan sådan kunskap, varnade han, är en demokratisk republik "en prolog till en fars eller en tragedi, eller kanske båda." Och här är vi.

Det fanns tydligen ingen i det ovala kontoret i mars 2020 med en känsla för historia – ingen med en aning ödmjukhet att fråga: "Har vi inte, som ett samhälle och en regering, hanterat virus som detta tidigare? Händde inte något sådant på sent 1960s och sent 1950s? Hur reagerade vi på dessa pandemier? Vad gjorde regeringen – och inte gjorde – då? Kan vi lita på dessa datormodeller? Är kostnaderna för att låsa fast — ekonomiskt, samhälleligt välbefinnande, individuellt välbefinnande, konstitutionellt, institutionellt — värda fördelarna? Finns det något i vetenskaplig kanon som utmanar denna lockdown-strategi?”

Jag visste svaren på sådana frågor 2020, och jag är ingen expert på offentlig förvaltning eller folkhälsa. Jag är bara en författare. Men sådana frågor ställdes aldrig i Washington i mars 2020 – och därför besvarades de aldrig.

Förutsägbart – om än alldeles för långsamt – visade sig låsningarna opraktiska för ett land grundat på individuell frihet, ineffektiva ur vetenskaplig synvinkel och outhärdlig för ett ständigt växande antal amerikaner. Ändå i Covid-kulturens vägran att tillåta en återgång till normalitet och i dess Orwellska lexikon - "de kommande två veckorna är kritiska ... 15 dagar för att bromsa spridningen ... 30 dagar för att platta kurvan ... följ vetenskapen ... sex fot från varandra eller sex fot under … skydd på plats … spåra och spåra … ingen mask ingen service … bevis på vaccination krävs … få skott och komma tillbaka till det normala” – vi har blivit påminda om den mänskliga tendensen att kontrollera andra människor, rädslans genomträngande styrka och statens standardönskemål att utöka sin räckvidd och roll. När dessa patologier väl har släppts lös, som de var i mars 2020, är ​​de inte lätta eller snabbt dämpade.

Lektion tre: Federalismens flexibilitet är överlägsen den överensstämmelse som centralismen kräver.

Lyckligtvis gör vårt federala regeringssystem – kännetecknat av politisk makt som delas mellan lokala, statliga och federala regeringar – det svårt att tvinga alla i varje stat, varje län, varje stad att göra samma sak och att fortsätta göra det. Försiktiga med centraliserad verkställande makt, ville grundarna ha det så. De ledde faktiskt en process som såg att staterna skapade den federala regeringen, inte tvärtom. Så som Alexis de Tocqueville förundrades, "Intelligensen och folkets makt sprids genom alla delar av detta stora land ... istället för att stråla från en gemensam punkt, korsar de varandra i alla riktningar." 

Som en verklig samhällslektion framhävde pandemin för amerikaner deras decentraliserade regeringssystem: guvernörer började trycka tillbaka mot Washington, statliga lagstiftare mot guvernörer, sheriffer och polischefer mot borgmästare, företag, gudshus och enskilda medborgare mot allt ovanstående.  

I slutet av 2021, även de som uppriktigt – om än fantasifullt –tros den federala regeringen kunde "slå viruset", som president Biden lovade, medgav att "det finns ingen federal lösning." Mer exakt, det finns ingen regeringslösning i ett fritt samhälle för att stoppa spridningen av Covid-19. För att vara säker kan den federala regeringen få tillgång till, allokera och leverera resurser, samordna svar från flera byråer och flera sektorer, behålla regler och göra massiva bulkköp. Men det kan inte stoppa spridningen av ett virus.

En del struntar i det slumpmässiga i det som utvecklats till ett lapptäckesvar på Covid-19. Men detta är en återspegling av exakt vad America's Founders föreställde sig. Det som var vettigt för New Jersey och Oregon, vad kalifornier och New York-bor tolererade från sina guvernörer när de svarade på Covid-19, var inte vettigt och skulle inte tolereras i South Dakota eller South Carolina, Iowa eller Florida. 

Lika viktigt är att laptop klass i dessa låsta stater kan inte påstå att regeringens politik räddade fler liv. Jay Bhattacharya, en MD-PhD professor i hälsopolitik vid Stanford Medical School som har studerat infektionssjukdomar i två decennier, sållade nyligen igenom CDC:s åldersjusterade dödsfrekvensdata för det låsta Kalifornien och det fria Florida. "Vad jag fann var att de är nästan exakt lika," han rapporter.

Lektion fyra: Enligt vårt system är den lagstiftande församlingen den primära grenen av regeringen.

Precis som den federala regeringens räckvidd måste kontrolleras av staterna, påminde pandemin amerikaner om att den verkställande makten måste kontrolleras av den lagstiftande församlingen.

Amerikas konstitutionella ordning börjar med artikel I:s beskrivning av representanthuset. Husets sammansättning bestäms "av folket" - inte av en kung eller general, inte av en president eller guvernör, inte av en expertkommitté som ockuperar de "befallande höjderna". Tocqueville skrev om representanthuset, "Ofta finns det inte en framstående man i hela antalet." Ändå bestämde grundarna att huset – just för att det återspeglade den vanliga människan – skulle ta ledningen i alla nyckelaktiviteter för att styra, särskilt att hålla tillbaka och vända på exekutiva överskott. 

Statliga konstitutioner följa denna modell. Men med många statliga lagstiftande församlingar som bara sammanträder ett par månader per år - och några tillåts att sammanträda i extraordinära sessioner endast genom en guvernörs order - gick guvernörsmakten amok under de första avgörande månaderna av pandemin. Guvernörer kan ges befogenhet att ta ledningen i nödsituationer inom folkhälsan. Men som stat lagstiftare, stat advokater general, tillstånd och federala domstolaroch valdes rättsväsende tjänstemän klart, att auktoriteten inte är absolut. Guvernörer har inte befogenhet att styra genom fiat. Nödsituationer åsidosätter inte Bill of Rights eller grundläggande mänskliga rättigheter – och kan inte vara för evigt. En guvernörs nödmyndighet kan inte tillskansa sig lagstiftarens befogenheter och privilegier. 

Tack och lov, dussintals tillstånd har återställt balansen i den konstitutionella ordningen genom återta sin roll och rulla tillbaka guvernörsbefogenheter.

Lektion fem: Varje policy måste vägas mot oavsiktliga konsekvenser.

Regeringsbeordrade låsningar gjorde mer skada än själva sjukdomen. Men ta inte mitt ord för det. "Historien kommer att säga att försöka kontrollera Covid-19 genom lockdown var ett monumentalt misstag på global skala," avslutar Mark Woolhouse, en före detta pandemirådgivare till den brittiska regeringen. "Botemedlet var värre än sjukdomen."

"Om du har en sjukdom och du inte känner till dess egenskaper," förklarar Bhattacharya, "vet du inte dess dödlighet, du vet inte vem den skadar, säger försiktighetsprincipen, ja, anta det värsta om det .” Och folkhälsoexperter gjorde precis det. Men även om de antog det värsta om Covid-19 – antaganden som borde ha reviderats i april-maj 2020, eftersom hårda data ersatte gissningar från människor som Ferguson – antog de det bästa om deras svar på Covid-19, specifikt att kostnaderna för deras genomgripande politiska direktiv motiverades av riskerna med Covid-19 och skulle göra mer nytta än skada. Bhattacharya kallar detta "en katastrofal felaktig tillämpning av försiktighetsprincipen."

Och så, miljontals nödvändiga operationer inställdes eller sköts upp i USA på grund av lockdown-edikt. Dödssiffror för hjärtinfarkt skjutit i höjden eftersom rädslan för Covid-19 höll patienter borta från nödvändig vård. Forskare projektet tusentals överdrivna cancerdödsfall i Amerika som ett resultat av försenad screening orsakad av låsningar. Hälften av cancerpatienter missade kemoterapibehandlingar. Mer än hälften av barnvaccinationerna utfördes inte.

Brookings Institution avslutar, "Covid-19-avsnittet kommer sannolikt att leda till en stor, bestående babybyst ... en minskning med kanske 300,000 500,000 till XNUMX XNUMX födslar i USA" - om bara ett år. Detta är inte en funktion av dödsfall bland kvinnor i fertil ålder, utan snarare av rädsla och förtvivlan.

Miljontals amerikaner sattes utan arbete, eftersom statliga låsningar raderade karriärer och hela industrier. Isoleringen, arbetsförlusten och depressionen som utlöstes av nedstängningarna ledde till tiotusentals döda från missbruk och självmord, tillsammans med dramatiska toppar i självmordsförsök bland tonårsflickor och drogöverdos dödsfall.

Våld och barndomens undernäring ökade på grund av nedstängningarna. Hundra tusen av fall av övergrepp mot barn har blivit orapporterade på grund av nedstängningarna – en konsekvens av att barn inte går i skolan, där övergrepp ofta först upptäcks. Och vi kanske aldrig kan kvantifiera kostnaderna för ett år plus utan klassrumsundervisning, men forskare förutspår minskad förväntad livslängd och minskade inkomster. Nedstängningarna kommer att skada denna förlorade generation i årtionden. 

2020 sa laptopklassen med axelryckningar att alla bara borde gå över till digital teknik under några månader eller några år. Men vi andra insåg snart att de flesta amerikaner inte kan arbete hemifrån; som många av oss inte kan lära hemifrån eller tillbedja hemifrån; att "virtuellt" - virtuellt lärande, virtuellt arbete, virtuell dyrkan - betyder "inte verklig;" att falska anslutningar i vår digitala tidsålder inte är någon ersättning för verklig anslutning; att det som var sant i början förblir sant idag. "Det är inte bra för människan att vara ensam." 

Faktum är att de andligt-emotionella kostnaderna för låsningarna är djupa och breda. Det är under kristider som människor mest behöver lugnet och bekvämligheten av att besöka ett gudshus. Låsningarna tog bort det och förhindrade tiotals miljoner av amerikaner från samlas för gudstjänst. Genom att försöka lyda Guds kallelse samtidigt som de var goda medborgare, övergick många gudstjänsthus till livestream liturgier. För gudstjänsthus att göra detta av val är rimligt; likaså är för individer att välja att inte delta i gudstjänster av omsorg om sin egen hälsa ett uttryck för individuellt ansvar – den väsentliga analogen till individuell frihet. Men att troende personer hindras från att hålla eller delta i religiösa gudstjänster genom ett verkställande diktat är något som aldrig borde hända i Amerika. 

Det är talande att de första orden i det första tillägget fokuserar på religionsfrihet. Uppfattningen att regeringen inte har någon plats att bestämma huruvida, var, när eller vad en person fredligt kan tillbe är en grundsten i vårt fria samhälle. Vi behöver inte tillbe på samma dagar eller på samma sätt – eller överhuvudtaget – för att förstå detta. 

Lektion sex: Utan vetenskaplig konsensus är det omöjligt att "följa vetenskapen."

Forskare är oense om många saker, inklusive hur man ska svara på Covid-19. Ja, forskare med de största megafonerna förespråkade nedstängningar, masskarantäner för friska och något som liknar "noll Covid." Men lika många forskare, kanske fler – forskare med lika många meriter och bokstäver bredvid sina namn som Anthony Fauci, Rochelle Walensky och Deborah Birx – motsatte sig starkt nedstängningar och förespråkade istället de tillvägagångssätt som fria samhällen har tagit i ett sekel som svar på romanen. virus. 

I själva verket har cirka 60,000 XNUMX forskare borta på posten uppmanar till en återgång till dessa vetenskapligt beprövade metoder: riktat skydd för de mest utsatta; karantäner för sjuka; individualiserade medicinska beslut för resten av samhället, tillsammans med begränsade störningar av ekonomisk, kommersiell och kulturell aktivitet. Deras ledstjärna är avlidne Donald Henderson, som ledde ansträngningen att utrota smittkoppor. Henderson argumenterade förutseende mot instängningar 2006

Fria samhällen strävar alltid efter att hitta en balans mellan allmännyttan och individuell frihet – särskilt i tider av fara. Men det är omöjligt när experterna inom ett visst område (folkhälsa i det här fallet) inte är överens om hur man bäst ska bemöta faran. Bhattacharya förklarar att "inom folkhälsan finns det en norm för enhällighet för meddelanden ... men den etiska grunden för den normen är att den vetenskapliga processen har arbetat sig igenom och nått ett moget stadium."

Viktigt är att det pågår "enorma slagsmål inom det vetenskapliga samfundet" och "osäkerhet inom det vetenskapliga samfundet" om Covid-19. Tyvärr gav den bristen på säkerhet och bristen på konsensus inte folkhälsans popstjärnor paus. Istället säger Bhattacharya att "människor som Dr. Fauci hoppade till denna folkhälsonorm" och "i praktiken stängde den vetenskapliga debatten."

Ironiskt nog är Fauci själv emblematisk för bristen på vetenskaplig säkerhet: I januari 2020, Fauci sade av Covid-19, "Detta är inte ett stort hot för folket i USA." I februari 2020, han ingås, "De övergripande kliniska konsekvenserna av Covid-19 kan i slutändan vara mer liknade med en allvarlig säsongsinfluensa (som har en dödlighet på cirka 0.1 procent) eller en pandemisk influensa (liknande de 1957 och 1968)." Sedan, i mars 2020, vände han kursen. Han gjorde en liknande etta-åtti på masker och sa att det inte behövdes masker vintern 2020, innan uppmaning "universellt bärande av masker" sommaren 2020 och sedan rekommendera dubbelmaskning i början av 2021.

Det är bra och bra att motivera dessa omkastningar och förkastandet av vetenskapligt bevisade svar genom att förklara, "När fakta förändras, måste vi ändra oss." Men med tanke på att de underliggande fakta om försiktig pandemisvar inte förändring, med tanke på kaoset som orsakats av folkhälsoomvändningar, med tanke på konsekvenserna av att förkasta det som fungerade under pandemin 1957-58 (som hade en mycket högre dödsfall hastighet än Covidien-19), kan amerikaner förlåtas för att de ifrågasätter "vetenskapen" och tvivlar på forskarna. Ja, hur kan medborgare och förtroendevalda "följa vetenskapen" när landets högst profilerade vetenskapsman inte ens håller med sig själv?

Lektion sju: Amerika är inte tänkt att styras av esoteriska experter.

Covid-19-krisen är en fallstudie av vad som kan gå fel när beslutsfattare skjuter upp styrningen till ämnesexperter.

Tänk på det så här: Vi vill att presidenter ska överväga vad generalerna rekommenderar, men vi vill inte att generalerna ska ha ansvaret. Vi vill att guvernörer ska överväga vad arbetskraft och företag rekommenderar, men vi vill inte att AFL-CIO eller handelskammaren ska ha ansvaret. Ändå är det vad som hände under Covid-19-krisen, eftersom de flesta valda verkställande direktörer helt enkelt skjutit upp all politik till folkhälsoexperter.

För att vara säker, goda ledare söker och överväger råd från ämnesexperter. Emellertid baserar ämnesexperter sina rekommendationer på sitt specifika expertområde, som per definition är begränsat och esoteriskt. De är inte utrustade för att ta hänsyn till alla avvägningar och faktorer – konstitutionella, politiska, ekonomiska, kommersiella, kulturella – valda tjänstemän förväntas överväga. Och det är därför de inte har befogenhet att regera.

Som Fr. John Jenkins, president för University of Notre Dame, påminner oss, det finns ”frågor som en vetenskapsman, strikt sett som en vetenskapsman, inte kan svara för oss. För frågor om moraliskt värde – hur vi borde besluta och agera – kan vetenskapen informera våra överväganden, men den kan inte ge svaret.” Publicerad under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens
För omtryck, vänligen ställ tillbaka den kanoniska länken till originalet Brownstone Institute Artikel och författare.

Författare

  • Alan Dowd

    Alan Dowd är essäist och senior fellow vid Sagamore Institute i Indianapolis. Hans författarskap, som fokuserar på försvaret av frihet hemma och utomlands, har dykt upp i Policy Review, Parameters, World Politics Review, Real Clear Defense, Fraser Forum, American Legion Magazine, Providence, Military Officer, Claremont Review of Books, By Faith , Washington Times, Baltimore Sun, Washington Examiner, National Post, Wall Street Journal Europe, Jerusalem Post, Financial Times Deutschland, American Interest, National Review och Institutet för tro, arbete och ekonomi.

    Visa alla inlägg

Donera idag

Ditt ekonomiska stöd från Brownstone Institute går till att stödja författare, advokater, vetenskapsmän, ekonomer och andra modiga människor som har blivit professionellt utrensade och fördrivna under vår tids omvälvning. Du kan hjälpa till att få fram sanningen genom deras pågående arbete.

Prenumerera på Brownstone för fler nyheter


Handla Brownstone

Håll dig informerad med Brownstone Institute