Brunsten » Brownstone Institute-artiklar » Pfizer/BioNTech Vaccine Monopol: The Backstory

Pfizer/BioNTech Vaccine Monopol: The Backstory

DELA | SKRIV UT | E-POST

Uppfattningen att vaccinuppdrag och relaterade åtgärder för att tvinga fram vaccination är produkten av påverkan från "Big Pharma" på regeringar är en vanlig förekomst bland kritikerna av sådana åtgärder. Dessutom, med Pfizer-vaccinet som går från en regulatorisk framgång till en annan och alltmer dominerar Covid-19-vaccinmarknaden i både USA och kontinentala Europa (för att inte tala om Israel, vars vaccinationskampanj nästan uteslutande har bestått av Pfizer), är det tydligt att det som egentligen menas idag med "Big Pharma" måste vara Pfizer och enbart Pfizer. 

Efter negativ mediabevakning av negativa effekter (särskilt trombos) och, i vissa fall, regulatoriska ingripanden från nationella tillsynsmyndigheter, båda de andra faktiska "Big Pharma"-alternativen, AstraZeneca i EU och Johnson & Johnson i EU och USA har förpassats till status som bitspelare utanför Storbritannien. 

Det verkar som om vi åtminstone i väst går mot ett virtuellt Covid-19-vaccinmonopol för Pfizer. Till och med Modernas Covid-vaccin – ett företag som känt aldrig hade lanserat ett läkemedel på marknaden tidigare och som därför knappast kunde beskrivas som ”Big Pharma” – granskas alltmer för att orsaka myokardit hos unga män och dess användning begränsas till personer över 30 i en hel rad europeiska länder. 

Pfizer har däremot förblivit orörd. Detta även om myokardit är en allmänt rapporterad och officiellt erkänd biverkning av båda mRNA-vaccinerna, Moderna och Pfizer, även om färsk statistisk analys av CDC, i alla fall, fann ingen "signifikant skillnad" i rapporterad myokardit mellan de två vaccinerna för män 18-25, och även om det finns bevis för att Moderna ger ett långvarigt skydd (vaccinets effektivitet är till och med dubbelt så stor som Pfizer sex månader senare, enligt denna färska studie [s. 11]). 

Vilket större bevis på den överdrivna kraften hos "Big Pharma" – dvs Pfizer – kan det finnas? Men om Pfizer inte styrde världen för två år sedan, hur kom det då att styra världen idag? 

Dessutom, som många amerikaner kommer att ha upptäckt först när FDA:s fullständiga godkännande av "Pfizer"-vaccinet inte gavs till Pfizer, trots allt, men till BioNTech Manufacturing GmbH i Mainz, Tyskland, den egentliga utvecklaren av det så kallade "Pfizer"-vaccinet är just Pfizers tyska partner BioNTech. 

Detta framgår faktiskt redan av kodnamnet för vaccinet: BNT162b2. Onödigt att säga att "BNT" inte står för Pfizer. Partnerskapsavtalet mellan de två företagen gör likaså klart att BNT162b2 är BioNTechs vaccin. Sålunda, förutom sina egna direkta intäkter från försäljningen av vaccinet, får BioNTech "upp till tvåsiffriga royaltybetalningar" från Pfizer på den senares försäljning av vaccinet i Pfizers tilldelade territorier. 

Detta är utöver "120 miljoner USD i förskottsbetalningar, aktie- och forskningsbetalningar på kort sikt och upp till ytterligare 305 miljoner USD i potentiella utvecklings-, regulatoriska och kommersiella milstolpsbetalningar". (Se pressmeddelandet från BioNTech här..) BioNTech har för övrigt ett liknande avtal med Fosun Pharma för att kommersialisera sitt vaccin i Kina.

Nu, långt ifrån att vara "Big Pharma", före utbrottet av Covid-19-pandemin, var BioNTech fortfarande i själva verket en liten, kämpande start-up, som, liksom Moderna, ännu inte hade tagit ut en produkt på marknaden. BioNTechs egen årsredovisning för 2019 till SEC beskriver företaget på följande sätt: "Vi är ett bioläkemedelsföretag i klinisk fas utan några farmaceutiska produkter godkända för kommersiell försäljning." 

Anmälan fortsätter uppriktigt, "Vi har ådragit oss betydande förluster sedan starten och vi förväntar oss att vi kommer att fortsätta att drabbas av betydande förluster under överskådlig framtid...." Således, i 2nd kvartalet 2020, BioNTech hade endast 41.8 miljoner euro i (icke-produkt) intäkter och förluster på mer än dubbelt så mycket (88.3 miljoner euro). Tack vare dess Covid-19-vaccin, men ett år senare, i 2nd kvartalet 2021, hade dess intäkter skjutit i höjden till 5.31 miljard euro – en mer än 100-faldig ökning! – varav över tre fjärdedelar (4 miljarder euro) är vinst. 

Som ekonomen Carsten Brzeski från den holländska banken ING skicka det till Reuters, hade BioNTech gått "från 0 till 100 på bara ett år." BioNTech tillkännagav nyligen Resultat för tredje kvartalet visa beräknade intäkter på över 6 miljarder euro och en bruttovinst på nästan 4.7 miljarder euro.

Historien om hur BioNTech gick från noll till hjälte är en ren historia om statlig interventionism och subventioner. Faktum är att den tyska regeringen stödde själva grundandet av BioNTech. Det var alltså i själva verket den tyska regeringen som identifierade bioteknik som en viktig, potentiell tillväxtsektor och 2005 lanserade ett finansieringsprogram vars uttryckliga syfte var att främja biotekniska start-ups baserade på akademisk forskning: Offensiv för start av bioteknik – ungefär, ”Biotechnology Start-Up Offensive” – eller ”Go-Bio” för kort. 

Idén, som förklarat här. (länk på tyska), ska ge upp till två omgångar av stöd: ett första anslag till en forskargrupp med ett kommersiellt lovande projekt och sedan, förutsatt att forskargruppen lyckas grunda ett företag baserat på sin forskning, ett andra anslag till börja. 

BioNTech var ett av de företag som kom till stånd under Go-Bio-programmets beskydd. 2007 tillhandahöll Go-Bio först ett 1.2 miljoner euro ”Fas I”-anslag på 1.2 miljoner euro för att stödja BioNTech-grundaren Ugur Sahins forskning vid University of Mainz om att utveckla mRNA-baserade cancerbehandlingar, och det följde sedan upp det med en nästan 3 miljoner euro "Go-Bio Phase II"-bidrag till det nygrundade BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH 2010. (För detaljer, se på tyska här..) 

Under de kommande åren kommer BioNTech att fortsätta att åtnjuta offentligt stöd: båda från delstatsregeringen i Rheinland-Pfalz, där Mainz är huvudstad, och som ledande medlem i ett så kallat "kluster" av företag och forskningsinstitutioner i Mainz-regionen som från 2012 till 2017 fick 40 miljoner euro i stöd (länk på tyska) från det tyska förbundsministeriet för utbildning och forskning. Klustret heter Cluster for Individualized Immune Intervention eller "Ci3". Stolarna i Ci3 är Sahins fru och BioNTech Chief Medical Officer, Özlem Türeci, och BioNTechs medgrundare Christoph Huber.

Men flödet av offentlig manna till BioNTech ökade sedan massivt förra året, när utbrottet av Covid-pandemin gav företaget möjlighet att svänga från sina hittills misslyckade ansträngningar att utveckla mRNA-baserade cancerbehandlingar till att utveckla ett mRNA-baserat vaccin mot Covid- 19. 

Pelle denna tidslinje publicerat av det tyska public service-företaget SWR, BioNTech hade redan kontaktat tyska offentliga tillsynsmyndighet för vacciner, Paul Ehrlich Institute, om dess planer på att utveckla ett Covid-19-vaccin i februari 2020 – i en tid då spridda rapporter om lokala Covid-19-infektioner först dök upp i Europa och innan WHO ens hade förklarat att det var en pandemi! 

I april var kliniska prövningar redan igång! (Se EU Clinical Trial Register här..) Den 15 september meddelade den tyska regeringen att den tillhandahåller BioNTech 375 miljoner euro i subventioner (länk på tyska) för att stödja dess Covid-19-vaccin. European Bank for Investment hade redan slagit in 100 miljoner euro i skuldfinansiering. Den tyska finansieringen behöver inte återbetalas.

Men med en total genomsnittlig bolagsskattesats på cirka 30 % i Tyskland och en effektiv federal skattesats på nästan 16 %, räknar den tyska regeringen med att få en sund avkastning på sin investering. Enligt företagets nuvarande prognoser, BioNTech förväntas ha 16-17 miljarder euro i Covid-19-vaccinintäkter för 2021. 

Redan efter tillkännagivandet av BioNTechs resultat för andra kvartalet har den tyska ekonomen Sebastian Dullien räknade ut att enbart BioNTechs intäkter kommer att representera ca 0.5 % av tysk BNP och därmed stå för 0.5 % tillväxt i tysk BNP – dvs eftersom BioNTech i princip inte bidrog med någonting till tysk BNP tidigare! Enbart BioNTech skulle alltså stå för cirka 1/8 av Tysklands förväntade BNP-tillväxt för 2021. 

Dessa beräkningar baserades dock på en något lägre intäktsprognos och betydligt högre förväntad BNP-tillväxt. Baserat på den nuvarande prognosen på 2.4 % tysk tillväxt skulle BioNTech enbart stå för mer än 1/5 av tysk tillväxt. Enligt dess senast publicerade finansiell information, dessutom uppgår företagets 2021 skattesedel hittills till över 3 miljarder euro.

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen delar ut Atlantic Council Distinguished Business Leadership Award till Pfizers ordförande och VD Albert Bourla den 10 november 2021.

Trots allt tal om kraften hos Big Pharma, har Covid-19-vaccinet som för närvarande håller på att bli standard i hela västvärlden en mycket kraftfullare statlig sponsor och den statliga sponsorn är Tyskland. Detta väcker särskilt uppenbara och svåra frågor för EU, där vaccinkontrakten för alla 27 medlemsländer förhandlades fram av en EU-kommission som leds av den tidigare tyska försvarsministern Ursula von der Leyen. 

(Kommissionen biträddes av en "Joint Negotiation Team" som representerade sju medlemsländer inklusive Tyskland [se under "Vaccinförhandlingar" här.]; vilket vill säga att Tyskland i själva verket deltog i förhandlingar med sin egen skyddsling. Kanske inte överraskande beställdes den största volymen av doser från ingen mindre än BioNTech/Pfizer [se under "Vilka blev resultaten..." här..) 

Men med Tyskland som kan förstärka sin kraft och projicera den på en global skala just via EU, väcker tysk sponsring av BioNTech/"Pfizer"-vaccinet också problem för världen som helhet.

[Korrigering: Ovanstående artikel citerar felaktigt ett pressmeddelande från BioNTech från 2018 om ett pre-Covid BioNTech-Pfizer samarbetsavtal när man diskuterar Pfizer royalty (och andra) betalningar till BioNTech. Enligt villkoren för BioNTech-Pfizer Covid-19-vaccinet samarbetsavtal, BioNTech får inte "upp till tvåsiffriga royaltybetalningar" från Pfizer på vaccinförsäljning, utan snarare helt 50 % av Pfizers vinst på sådan försäljning. För mer information, se min nyare artikel "50-50 Split: BioNTech och Pfizer Illusion." Dessutom beräknade artikeln BioNTechs potentiella bidrag till tysk tillväxt 2021 baserat på en uppskattning av Sebastien Dullien och reviderade intäkts- och tillväxtprognoser. I slutändan skulle BioNTechs intäkter på 19 miljarder euro 2021 stå för nästan 10 % av den tyska tillväxten.]Publicerad under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens
För omtryck, vänligen ställ tillbaka den kanoniska länken till originalet Brownstone Institute Artikel och författare.

Författare

Donera idag

Ditt ekonomiska stöd från Brownstone Institute går till att stödja författare, advokater, vetenskapsmän, ekonomer och andra modiga människor som har blivit professionellt utrensade och fördrivna under vår tids omvälvning. Du kan hjälpa till att få fram sanningen genom deras pågående arbete.

Prenumerera på Brownstone för fler nyheter


Handla Brownstone

Håll dig informerad med Brownstone Institute