Brunsten » Brownstone Institute-artiklar » Covid-prognos: januari 2020

Covid-prognos: januari 2020

DELA | SKRIV UT | E-POST

Med nyheter som strömmade ut från Kina i januari 2020, och jag kände väl till regeringens befogenheter över sjukdomshantering, satte jag pennan på papper och utfärdade en varning om vad som kan komma. Artikeln föranledde flera podcasts där jag var tvungen att försäkra programledaren att jag inte är galen och inte riktigt trodde att något av detta skulle hända. Jag varnade bara för vad som kunde hända. Visst hände det, och värre.

Den artikeln daterad den 27 januari 2020 är omtryckt nedan.


Våren 2014, när medvetenheten om ebola precis började gry, uppstod ett fall av infektion i staden Harbel, Liberia. Den största arbetsgivaren i området är Firestone. Företaget inrättade omedelbart ett karantänsområde på sitt sjukhus för den infekterade kvinnan, som snart dog. 

De delade ut hazmat-dräkter till arbetare. De undersökte allt de kunde, byggde ett behandlingscenter och satte upp en omfattande respons. Överföringen stoppades. Redan nu kommer de enda fall som har setts i detta område från utanför samhället.

National Public Radio rapporterade om fallet och kom fram till:

även när det värsta ebolautbrottet som någonsin registrerats rasar runt omkring dem, verkar Firestone ha blockerat viruset från att spridas inom dess territorium... En viktig orsak till Firestones framgång är den noggranna övervakningen av människor som potentiellt har blivit utsatta för viruset - och att alla som har haft kontakt med en ebolapatient flyttas till frivillig karantän. Av de flesta källor förblir detta ebolautbrott utom kontroll, med sjukvårdspersonal över hela Västafrika som kämpar för att begränsa det.

Ännu en triumf för marknaden och mänsklig vilja! Ändå, på något sätt, har lektionen här inte trängt igenom. Som med alla kriser i den moderna världens historia gav ebola-rädsla upphov till debatter om regeringsmakten, precis som Coronaviruset har idag. 

Kina har satt igång den största karantänen i modern historia. Som George E. Wantz, framstående professor i medicinens historia vid University of Michigan, har skriven

För att bekämpa smittan har den kinesiska regeringen tagit det extraordinära steget att sätta staden Wuhan i karantän, såväl som närliggande distrikt och städer. Gränserna är förseglade och all transport ut är blockerad. Tjänstemän stängde kollektivtrafiken. Fredag ​​morgon vaknade mer än 35 miljoner människor av aggressiva inskränkningar av sin frihet.

Är allt detta nödvändigt? Wantz tittar på siffrorna:

Det är möjligt att det här coronaviruset inte är särskilt smittsamt, och det kanske inte är så dödligt. Vi vet inte heller ännu hur många som har lindriga coronavirusinfektioner men som inte har kommit till läkarvård, särskilt för att sjukdomen börjar med lindriga till måttliga symtom i luftvägarna som liknar förkylning, inklusive hosta, feber, sniffs och trängsel. . Baserat på data från andra coronavirus tror experter att inkubationstiden för detta nya coronavirus är cirka fem dagar (intervallet sträcker sig från två till 14 dagar), men vi vet ännu inte hur effektivt detta coronavirus sprider sig från smittad person till frisk person. Och eftersom antikroppar mot coronavirus inte tenderar att finnas kvar i kroppen så länge, är det möjligt för någon att drabbas av en "förkylning" med coronavirus och sedan, fyra månader senare, fånga viruset igen.

Antalet dödsfall, en mycket viktig statistik inom epidemiologi, beräknas genom att dividera antalet kända dödsfall med antalet kända fall. För närvarande verkar viruset ha en dödlighet på cirka 3 %, vilket återspeglar influensapandemin 1918. Men vad händer om det finns 100,000 0.02 kinesiska medborgare i Wuhan med milda infektioner som vi inte känner till? Det skulle sänka antalet dödsfall i fall till bara XNUMX %, vilket kommer närmare säsongsbetonad dödlighet i influensa. Om så är fallet, skulle en stor störning som den kinesiska karantänen verka dum och kosta en förmögenhet i form av folkhälsoinsatser, avbruten handel, offentlig dissonans, tillit, god vilja och panik.

Sammanfattningsvis kan detta virus vara lika allvarligt som vilken säsongsinfluensa som helst eller så kan det vara mycket värre. Det finns fortfarande för många okända. Ändå, när människor är rädda, har de denna irrationella förkärlek för att nå ut till regeringen för att rädda dem. Strunt i att makten kan missbrukas eller kanske inte ens är en nödvändig, mycket mindre lämplig, makt. Regering är magi: om något är stort, viktigt eller avgörande längtar folk efter att regeringen ska göra det.

Behöver vi en Coronavirus-tsar som verkar under Department of Homeland Security och National Security Adviser? Det är samma personer som spionerar på din e-post, spelar in dina telefonsamtal, tittar på dina onlinevanor, driver TSA-säkerhetsteatern och så vidare. Vad har något av detta med hälsa att göra? Ingen kan tvivla på att Coronaviruset kommer att användas, precis som alla verkliga kriser före den, som ett sätt att stärka regeringens makt. 

Tanken går så här. Viruset är skrämmande. Vi kan inte bara låta människor vandra runt med sjukdomen och smitta andra. Vi skulle alla kunna dö under dessa förhållanden. Så vi behöver regeringen för att urskilja vem som har sjukdomen, tvinga dessa människor mot deras vilja att hålla sig borta från andra och till och med lägga upp en plan för hur man ska hantera massutbrott, även om det innebär att skapa läger med sjuka människor och hålla dem alla där med våld.

Den amerikanska regeringen har redan en omfattande plan för att hantera smittsamma sjukdomar, och dessa planer innebär tvångskarantäner. Du kan Läs allt om det på webbplatsen för Centers for Disease Control.

Föreskrifter som föreskrivs i detta avsnitt kan föreskriva gripande och undersökning av varje individ som rimligen kan tros vara infekterad med en smittsam sjukdom i ett kvalificerat stadium och (A) att flytta eller på väg att flytta från en stat till en annan stat; eller (B) att vara en trolig källa till infektion för individer som, medan de är infekterade med en sådan sjukdom i ett kvalificerande stadium, kommer att flytta från en stat till en annan stat. Sådana föreskrifter kan föreskriva att om en sådan person vid undersökning visar sig vara smittad, får han kvarhållas under den tid och på sådant sätt som rimligen kan vara nödvändigt.

Dessa regler upprätthålls, men du kan bli förvånad över de lätta påföljderna:

Varje person som bryter mot någon föreskrift som föreskrivs i avsnitt 264 till 266 i denna titel, eller någon bestämmelse i avsnitt 269 i denna titel eller någon föreskrift som föreskrivs därav, eller som går in i eller avviker från gränserna för någon karantänstation, mark eller ankarplats utan hänsyn. av karantänsregler och föreskrifter eller utan tillstånd av den ansvariga karantäntjänstemannen, ska straffas med böter på högst 1,000 XNUMX USD eller med fängelse i högst ett år, eller bådadera.

Så om du är villig att riskera att hosta upp 1 1,000 $ eller gå till pokey i ett år, kan du i stort sett gå runt smittad med vad som helst och infektera någon annan? Om det är ditt mål är det inte troligt att sådana straff kommer att avskräcka dig. Jag kan inte föreställa mig att någon tänker: "Jag skulle vilja smitta många människor med min dödliga sjukdom, men jag tänker om eftersom jag helt enkelt inte har råd med böterna på XNUMX XNUMX dollar."

Under tiden har den amerikanska regeringen redan makten att skapa sjuka läger, kidnappa och internera personer vid misstanke om att de är sjuka, och hålla människor i läger under en obestämd tid.

Surgeon General ska kontrollera, styra och hantera alla USA:s karantänstationer, marker och ankarplatser, ange deras gränser och utse karantäntjänstemännen som ska ansvara för dessa. Med presidentens godkännande skall han då och då välja lämpliga platser för och upprätta sådana ytterligare stationer, grunder och ankarplatser i USA:s stater och ägodelar som enligt hans bedömning är nödvändiga för att förhindra införandet av smittsamma sjukdomar i USA. USA:s stater och ägodelar.

Alla som oroar sig för mänsklig frihet borde känna sig obekväma med denna politik, särskilt med tanke på hysterin som omger frågan om smittsamma sjukdomar. Regler garanterar inte resultat, och regeringen har ingen solid anledning att vara försiktig med vem som sätts in i lägren och varför. Det är lätt att föreställa sig ett scenario där sådana krafter i slutändan exponerar ohälsosamma människor snarare än att skydda människor från sjukdomen.

Det är sant att karantänmakter har funnits sedan den antika världen och har åberopats genom USA:s historia från kolonialtiden till nutid. De är knappast ifrågasatta. Jag var en gång i en debatt om regeringens roll och min motståndare förlitade sig starkt på denna makt som bevis på att vi behöver någon regering - eftersom samhället bara är för dumt för att ta reda på hur man ska hantera ett sådant dödligt problem.

Å andra sidan, missbruk av sådana befogenheter är ännu vanligare. Problemet är den låga tröskeln för risk. När regeringen väl har makten kan den använda den hur den vill. Under första världskriget arresterades och sattes prostituerade rutinmässigt i karantän för att förhindra spridning av sjukdomar. I tyfusutbrottet 1892 blev det vanligt att arrestera och sätta alla invandrare från Ryssland, Italien eller Irland i karantän även utan tecken på sjukdom.

År 1900 satte San Francisco Board of Health 25,000 XNUMX kinesiska invånare i karantän och gav dem en farlig injektion för att förhindra spridningen av böldpest (det visade sig senare ha varit helt meningslöst). Vi känner till den japanska interneringen, som till slut främjade sjukdomar. På senare tid har rädslan för AIDS lett till uppmaningar om att arrestera mexikanska invandrare för att förhindra spridning av sjukdomar.

Och det handlar inte bara om sjukdom. Karantänmakten har använts av despotiska regeringar över hela världen för att samla politiska fiender under den tunnaste ursäkt. Rädsla för sjukdomar är en lika bra ursäkt som någon annan. För en komplett lista över koncentrations- och interneringsläger, se detta Wikipedia-posten.

Är det verkligen sant att regeringen behöver karantänkraft? Låt oss tänka rationellt och normalt om detta. Föreställ dig att du inte mår så bra. Du går till sjukhuset och det upptäcks att du har en dödlig smittsam sjukdom. Ska du åka någonstans? Nej. Det är absurt. Nuförtiden kan du inte ens gå till kontoret med hosta utan att locka fram föraktet från dina medarbetare. Jag släppte ut en lätt hosta häromdagen i en säkerhetslinje och fann mig själv med en fem fots mellanrum mellan mig och människorna framför och bakom mig!

När en dödlig sjukdom väl upptäcks har ingen någon anledning att ha inställningen att man bara ska släppa den, omfamna döden och ta andra med sig. Det krävs bara en stunds eftertanke för att inse detta. Du vill vara där du kan bli frisk eller åtminstone minimera smärtan. Om det innebär att stanna i isolering så är det så. Även om du inte gillar den här idén, kommer andra att se till att du förstår.

Låt oss säga att du helt enkelt inte orkar. Du hoppar från fönstret och springer. Sannerligen skulle hela samhällsordningen organiseras mot dig, även i frånvaro av användning av tvång. Du skulle inte ha någon chans att få så mycket som en plats att sova eller en bit mat från vem som helst, var som helst. Och i den verkliga världen kommer en sådan person sannolikt att bli skjuten på sikt.

Regeringsmakt är inte nödvändigt. Det är sannolikt inte heller effektivt. Och när det inte är effektivt är tendensen att överreagera i motsatt riktning, slå ner och missbruka, precis som vi har sett med kriget mot terrorismen och Kinas svar på detta virus, som kan vara lika allvarligt som dåliga säsongsbetonade influensautbrott . Ändå antar folk att regeringen gör sitt jobb, regeringen misslyckas, och sedan får regeringen mer makt och gör hemska saker med den. Det är samma historia om och om igen.

Kom ihåg att det inte är regeringen som upptäcker sjukdomen, behandlar sjukdomen, hindrar sjuka patienter från att vandra omkring eller på annat sätt tvingar sjuka människor att avstå från att fly sina sjuksängar. Institutioner gör detta, institutioner som är en del av samhällsordningen och inte exogena till den.

Individer gillar inte att göra andra sjuka. Folk gillar inte att bli sjuka. Med tanke på detta har vi en mekanism som faktiskt fungerar. Samhället har en egen förmåga och makt att åstadkomma karantänsliknande resultat utan att införa risken att statens karantänsmakt kommer att användas och missbrukas i politiska syften.Publicerad under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens
För omtryck, vänligen ställ tillbaka den kanoniska länken till originalet Brownstone Institute Artikel och författare.

Författare

  • Jeffrey A. Tucker

    Jeffrey Tucker är grundare, författare och ordförande vid Brownstone Institute. Han är också Senior Economics Columnist för Epoch Times, författare till 10 böcker, inklusive Livet efter lockdown, och många tusen artiklar i den vetenskapliga och populära pressen. Han talar brett om ämnen som ekonomi, teknologi, social filosofi och kultur.

    Visa alla inlägg

Donera idag

Ditt ekonomiska stöd från Brownstone Institute går till att stödja författare, advokater, vetenskapsmän, ekonomer och andra modiga människor som har blivit professionellt utrensade och fördrivna under vår tids omvälvning. Du kan hjälpa till att få fram sanningen genom deras pågående arbete.

Prenumerera på Brownstone för fler nyheter


Handla Brownstone

Håll dig informerad med Brownstone Institute