Brunsten » Artiklar för Rob Jenkins

Rob Jenkins

Rob Jenkins är docent i engelska vid Georgia State Universitys Perimeter College som skriver regelbundet för The Chronicle's Advice-sidor. Han är senior fellow vid Academy for Advancing Leadership, ett konsultföretag för hälsa och högre utbildning, och en ledarskapscoach.

politiserad vetenskap

Varför politiserad vetenskap är farlig 

DELA | SKRIV UT | E-POST

I slutändan, vad Crichton betonar är vikten av att förkasta politiserad vetenskap och insistera på att regeringar och forskare följer den faktiska vetenskapen till dess ärliga slutsatser, vilka de än kan vara. Att göra det kommer sannolikt inte att gynna makterna, vilket är anledningen till att de så kraftfullt motsätter sig idén, men det kommer säkerligen att gynna resten av mänskligheten.


DELA | SKRIV UT | E-POST
Läspulpet

Ännu en gång till talarstolen

DELA | SKRIV UT | E-POST

Så ja, jag har tagit bort mig från New-Agey-kretsen av skrivbord mitt i klassrummet och gått tillbaka till talarstolen – och det känns bra. Det är där jag hör hemma. Tror att mina elever i det långa loppet också kommer att dra nytta av dem, eftersom jag med tiden avvänjar dem från den skedmatning vi alla har gjort under pandemin.


DELA | SKRIV UT | E-POST
Håll dig informerad med Brownstone