Brunsten » Brownstone Institute-artiklar » Jämföra risker: Rätt och fel sätt
jämföra risker

Jämföra risker: Rätt och fel sätt

DELA | SKRIV UT | E-POST

Nu, efter tre år med covid-19, ebbar pandemin ut över hela världen. Det som dock fortfarande är högt är antalet anmälningar till läkemedelsmyndigheterna om allvarliga symtom och skador efter covid-vaccination. I Sverige har de till och med fortsatt öka i konstant takt under det senaste året.

Ända sedan mitten av 2021 har jag försökt väcka en öppen diskussion i media för något helt centralt kring allvarliga åkommor efter vaccination mot covid, men utan resultat. Jag gör nu ett nytt försök, visserligen i ett sent skede, men det kommer att finnas framtida pandemier och epidemier och det finns fortfarande stora grupper av människor runt om i världen som rekommenderar vaccination mot covid.

Att förebygga allvarliga symtom och skador är den främsta anledningen till att människor vaccineras mot en sjukdom. Det är därför det är så viktigt att andelen efterföljande allvarliga åkommor inte visar sig vara högre i den vaccinerade gruppen än i den ovaccinerade när vaccination mot sjukdomen har påbörjats.

Hela den vaccinerade gruppen ska alltså jämföras med hela den ovaccinerade gruppen vid utredningar av allvarliga symtom och skador som uppstått efter vaccination eller efter infektion. Men när jag tittade närmare på vad forskarna bakom de större, amerikanska hälsomyndigheten CDC-gynnade studierna faktiskt jämförde, upptäckte jag att de hade valt att jämföra helt olika grupper istället.

Jämförelsen de hade valt var en där de tittade på riskerna för olika allvarliga symtom och skador efter covid-vaccination kontra riskerna för motsvarande åkommor efter infektion hos ovaccinerade – istället för att titta på motsvarande risker för hela den ovaccinerade gruppen. Detta innebar att forskarna fick högre risksiffror för alternativet "att avstå från vaccinet" än för alternativet "att ta vaccinet." Dessutom hade de valt att titta på riskerna efter bekräftad infektion istället för efter uppskattning, vilket gav en ännu mindre nämnare i divisionen.

Invändningen att forskarna inte ville bestämma det mest optimala av valen "att ta vaccinet" eller "att avstå från vaccinet" håller inte, för när man läser rapporterna blir det mycket tydligt att författarna anser att jämförelsen mellan vaccinerade och infekterade ovaccinerade är acceptabel, inte minst via alla tabeller och diagram där ingen annan än dessa två grupper jämförs. 

De amerikanska hälsomyndigheterna har inte heller rättat till detta i sina presentationer av studierna (Se här. glida 26 och här. bild 18), och Folkhälsomyndigheten har hänvisat till studier av denna typ även i textstycken som tydligt visade att myndigheten ansåg en jämförelse mellan vaccinerade och smittade ovaccinerade vara giltig. 

Denna innehöll tidigare följande text, nu borttagen, i översättning: ”Vetenskapliga studier visar att det finns en större risk förknippad med att få covid-19 än vad som är förknippat med att vaccinera sig. Det betyder att fördelen med att vaccinera sig är mycket större än risken att drabbas av några biverkningar av vaccinet.” Och detta innehöll tidigare följande i översättning: "Att bli sjuk av covid-19 är förenat med en större risk än vad som är förknippat med att få ett vaccin mot covid-19. Det finns en mycket större risk förknippad med att få en allvarlig sjukdom som kan infektera andra människor än vad som är förknippad med att få ett vaccin mot sjukdomen."

När jag sedan tittade på resultaten av studierna och använde officiell statistik för att göra en korrekt jämförelse istället, fann jag att de visade att risken för allvarliga symtom och skador efter vaccination var många gånger högre än risken för motsvarande infektionsrelaterade tillstånd i ovaccinerat tillstånd. Totalt var risken för allvarliga tillstånd efter vaccination cirka 13 gånger högre än om man avstod från vaccinet, enl. detta data.

Anledningen till att den adekvata jämförelsen är mellan risken för åkommor efter vaccination och risken för motsvarande åkommor i ovaccinerat tillstånd är att alternativet till att ta ett vaccin inte är att få infektionen, utan att vara ovaccinerad och därmed kanske få infektionen. , kanske inte. 

För ovaccinerade är risken att få i sig viralt RNA/DNA inte 100 procent, som vid vaccination, utan mycket lägre; för covid har risken varierat mellan cirka 0.5 och 15 procent, beroende på var på jordklotet man befann sig och under vilken tidsperiod man befann sig där (se här., här.och här.). 

Och även om den risken ökade om man hamnade i situationer med högre smitta så blev den ändå aldrig särskilt hög. Det är till exempel beräknad att endast cirka 40 procent av Sveriges befolkning har haft covid, även om det nu har gått tre år sedan pandemin började. Varje val mellan att få vaccinet och att få infektionen förekommer aldrig i verkligheten; långt därifrån, och en sådan jämförelse är därför helt irrelevant ur nytta/riskbedömningssynpunkt.

Jag tänker inte här gå in på teorier om anledningen till att forskarna och hälsomyndigheterna valde för låg nämnare i indelningen; Jag överlåter åt läsaren att dra sina egna slutsatser i frågan. I alla fall måste denna jämförelse mellan svåra symtom och skador efter vaccination och motsvarande åkommor efter infektion hos ovaccinerade få ett slut, för att inte tala om efter enbart bekräftad infektion. Och det gäller både covid-19 och eventuella framtida pandemier och epidemier. Det som är tillräckligt, och alltid har varit, är att jämföra symtom och skador efter vaccination med motsvarande tillstånd hos hela gruppen ovaccinerade.

Forskarna måste sluta göra felaktiga jämförelser och hälsomyndigheterna måste sluta hävda att de allvarliga symtomen och skadorna kopplade till vaccination är "mycket sällsynta", samtidigt som de underlåter att informera om risken för motsvarande, infektionsrelaterade åkommor i ovaccinerat tillstånd är faktiskt lägre. Och den kritiska frågan som blir den logiska konsekvensen av denna rättelse, och som vi måste ställa oss, är:

Om vi ​​efter denna justering ser bortom olika motsvarande symtom och skador och jämför Totalt data om allvarliga tillstånd efter vaccination med totala data för ovaccinerade, är det då möjligt att vi hittar en övervägande andel åkommor bland de vaccinerade? Tja, det är definitivt möjligt, och i fallet med covid-vaccinet, redan siffrorna i den allra första, stora Pfizer-studien pekade i den riktningen. Och i så fall måste vi fråga oss själva:

Var är meningen med att vaccinera människor och därmed ökande risken för dem att utveckla allvarliga åkommor av olika slag?Publicerad under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens
För omtryck, vänligen ställ tillbaka den kanoniska länken till originalet Brownstone Institute Artikel och författare.

Författare

  • Anette Stahel

    Anette Stahel har en civilingenjörsexamen i biomedicin och är tidigare cancerforskare vid Högskolan i Skövde. Hon är också medlem i Läkaruppropet, det svenska svaret på The Great Barrington Declaration.

    Visa alla inlägg

Donera idag

Ditt ekonomiska stöd från Brownstone Institute går till att stödja författare, advokater, vetenskapsmän, ekonomer och andra modiga människor som har blivit professionellt utrensade och fördrivna under vår tids omvälvning. Du kan hjälpa till att få fram sanningen genom deras pågående arbete.

Prenumerera på Brownstone för fler nyheter


Handla Brownstone

Håll dig informerad med Brownstone Institute