Mike Fairclough

  • Mike Fairclough

    Mikes framgångsrika 20-åriga karriär inom utbildning slutade när han ifrågasatte vaccinpolicyn för skolbarn. Han har blivit utredd av sin arbetsgivare, och han har sedan tagit sin arbetsgivare till arbetsdomstolen.


Håll dig informerad med Brownstone Institute