läkare litar på rökvacciner

AMA Said Lita på din läkare när det gäller rökning

DELA | SKRIV UT | E-POST

Läkare som motsatte sig rökning blev förlöjligade från sina kollegor. Dr Alton Ochsner, en känd kirurg och vaktmästarröst som varnar för farorna med tobak, började publicera om sambandet mellan rökning och lungcancer i början av 1940-talet. Hans bok från 1954 Smoking and Cancer: A Doctor's Report recenserades negativt i framstående medicinska tidskrifter, karakteriserad som en medeltida modell av logik som hör hemma i den icke-vetenskapliga delen av ett bibliotek. Innan hans framträdande på Meet the Press fick Dr Ochsner höra att han inte kunde diskutera sambandet mellan rökning och lungcancer i luften.


DELA | SKRIV UT | E-POST