Jessica Rose

  • Jessica Rose

    Dr. Jessica Rose är postdoktor i biokemi, postdoktor i molekylärbiologi, Ph.D. i beräkningsbiologi, magisterexamen i medicin (immunologi) och BSc i tillämpad matematik som arbetar för att öka medvetenheten hos allmänheten med avseende på VAERS-data.


Håll dig informerad med Brownstone Institute