• Yaakov Ophir

    Dr Yaakov Ophir är en forskarassistent vid Natural Language Processing-labbet vid Technion – Israel Institute of Technology och en licensierad klinisk psykolog med en specifik expertis inom barnterapi, föräldrautbildning och familjeinterventioner. Han tog sin doktorsexamen från Hebrew University of Jerusalem och fick omfattande erfarenhet av komplex empirisk forskning och vetenskaplig kritik. Dr. Ophir publicerade mer än 20 referentgranskade vetenskapliga artiklar (på engelska) tillsammans med flera, mindre formella "populärvetenskapliga" skrifter och radio/tv-intervjuer (mest på hebreiska).


Håll dig informerad med Brownstone Institute