• Shirly Bar-Lev

    Shirly Bar-Lev tog sin doktorsexamen från Bar-Ilan University. Hon är chef för Dror (Imri) Aloni Center for Health Informatics, vid Ruppin Academic Center. Hennes forskningsintressen inkluderar: implementering av hälsoteknologier, kunskapshantering, organisationspolitik, gåvogivning och organisatoriska förtroenderelationer. Hon är medlem i PECC:s generalförsamling.


Håll dig informerad med Brownstone Institute