• MC Staples

    MC Staples är pseudonymen för en aktiv militär officer med lednings- och stabserfarenhet på de flesta nivåer av sin tjänstegren, såväl som utplaceringar till stöd för utomeuropeiska stridsoperationer. Perspektivet som delas i detta stycke är författarens eget, och är tyvärr inte representativt för det perspektiv som för närvarande innehas av någon av servicegrenarna eller försvarsdepartementet.


Hej alla militärvägrare

DELA | SKRIV UT | E-POST
De är män och kvinnor som har ryggar av stål, de som våra medborgare mest kan lita på för att möta en fiende till nationen och inte blinka. Snarare än mer... Läs mer.
Håll dig informerad med Brownstone Institute