• Steve Templeton

    Steve Templeton, Senior Scholar vid Brownstone Institute, är docent i mikrobiologi och immunologi vid Indiana University School of Medicine - Terre Haute. Hans forskning fokuserar på immunsvar mot opportunistiska svamppatogener. Han har också suttit i guvernör Ron DeSantiss folkhälsointegritetskommitté och var medförfattare till "Frågor för en covid-19-kommission", ett dokument som lämnats till medlemmar i en kongresskommitté med fokus på pandemi.


En kort historia av lång covid

DELA | SKRIV UT | E-POST
Ett annat märkligt post-COVID-symptom – kallat COVID-tår – blev känd när NFL-quarterbacken Aaron Rodgers skämtade om att hans brutna tå var ett resultat av hans... Läs mer.

Frågor för en kongressutredning

DELA | SKRIV UT | E-POST
Medlemmar av den amerikanska kongressen genomför en sådan undersökning, och deras ansträngningar kräver hjälp av läkare, forskare och experter på folkhälsopolitik för att identifiera... Läs mer.

Det var politiken som drev vetenskapen

DELA | SKRIV UT | E-POST
Politiskt driven vetenskap vid CDC och andra statliga hälsomyndigheter var inte begränsad till maskstudier. Risker för allvarlig eller långvarig covid och fördelarna med covid ... Läs mer.

En rädslas sociologi

DELA | SKRIV UT | E-POST
Steve Templeton pratar med sociologen Dr Frank Furedi, författare till How Fear Works: Culture of Fear in the 21st Century, om kontinuiteten i kulturen i f... Läs mer.
Håll dig informerad med Brownstone Institute