Roberto Strongman

  • Roberto Strongman

    Roberto Strongman är docent vid Institutionen för svartstudier vid University of California, Santa Barbara. Han fick sin Ph.D. i litteratur från University of California, San Diego 2003. Dr. Strongmans tvärvetenskapliga tillvägagångssätt omfattar områdena religion, historia och sexualitet för att främja hans huvudsakliga forsknings- och undervisningsområde: Comparative Caribbean Cultural Studies.


Håll dig informerad med Brownstone Institute