Harley Centner

  • Harley Centner

    Harley Centner blev involverad i frihetsaktivism medan han bodde utomlands i Taiwan, upp till pandemins första år. När han bodde i Asien under protesterna i Hongkong och sedan såg regeringar runt om i världen införa liknande begränsningar av sina medborgares friheter under covid-pandemin, blev han mer medveten om bräckligheten och dyrbarheten i våra medborgerliga friheter och vårt ansvar som medborgare att upprätthålla dem på daglig basis. Nu en examen från Tufts senior som studerar internationella relationer, främjar han aktivt medvetenheten om medicinsk frihet och medborgerliga friheter, och har hjälpt till att organisera många koalitioner på lokal och statlig nivå mot vaccinpass och begränsningar av First Amendment-rättigheter och kroppslig autonomi i Massachusetts.


Håll dig informerad med Brownstone Institute