David Souto Alcalde

  • David Souto Alcalde

    *David Souto Alcalde är författare och biträdande professor i spansktalande studier vid Trinity College. Han är specialiserad på republikanismens historia, tidigmodern kultur och på relationerna mellan politik och litteratur.


Håll dig informerad med Brownstone Institute