• Carla Peeters

    Carla Peeters är grundare och verkställande direktör för COBALA Good Care Feels Better. Hon är interim vd och strategisk konsult för mer hälsa och arbetsförmåga på arbetsplatsen. Hennes bidrag fokuserar på att skapa hälsosamma organisationer, vägledning till bättre vårdkvalitet och kostnadseffektiva behandlingar som integrerar personlig kost och livsstil i medicin. Hon tog en doktorsexamen i immunologi från den medicinska fakulteten i Utrecht, studerade molekylära vetenskaper vid Wageningens universitet och forskning och följde en fyraårig kurs i högre naturvetenskaplig utbildning med inriktning på medicinsk laboratoriediagnostik och forskning. Hon följde executive program vid London Business School, INSEAD och Nyenrode Business School.


Har barnen blivit förgiftade? 

DELA | SKRIV UT | E-POST
Ökad exponering för giftiga ämnen på grund av överanvändning av ineffektiva åtgärder som maskmandat, frekvent användning av handdesinfektionsmedel, desinficerande sprayer och f... Läs mer.
Håll dig informerad med Brownstone Institute