• Bret Weinstein

    Dr. Bret Weinstein är en Brownstone-stipendiat som har ägnat två decennier åt att utveckla fältet evolutionsbiologi. Han har utvecklat ett nytt darwinistiskt ramverk baserat på designavvägningar och tillsammans med sin fru, Heather Heying, skrev han tillsammans med A Hunter-Gatherer's Guide to the 21st Century. Bret arbetar för närvarande med att avslöja den evolutionära innebörden av storskaliga mönster i mänsklighetens historia och söker en spelteoretiskt stabil väg framåt för mänskligheten.


Håll dig informerad med Brownstone Institute