REPPARE

REPPARE på Brownstone Institute

REPPARE (REevaluating the Pandemic Preparedness And REsponse agenda) involverar ett multidisciplinärt team som sammankallats av University of Leeds och som leds av huvudutredare:

  • Garrett Wallace Brown, ordförande för Global Health Policy vid University of Leeds.
  • David Bell är en klinisk och folkhälsoläkare med doktorsexamen i befolkningshälsa och bakgrund inom internmedicin, modellering och epidemiologi av infektionssjukdomar.
  • Blagovesta Tacheva är REPPARE-forskare vid School of Politics and International Studies vid University of Leeds.
  • Jean Merlin von Agris är en REPPARE-finansierad doktorand vid School of Politics and International Studies vid University of Leeds.

REPPARE är ett initiativ från University of Leeds, med stöd av Brownstone Institute, för att klargöra den evidensbas på vilken historiens största folkhälsoprogram byggs.

REPPARE kommer att undersöka och bygga upp den evidensbas som är relevant för pandemiagendan under två år, men kontinuerligt göra data och analyser tillgängliga för allmänheten. Syftet är inte att förespråka någon aktuell politisk eller hälsomässig ståndpunkt, utan att tillhandahålla en grund på vilken en sådan debatt kan ske på ett balanserat och informerat sätt.

Mänskligheten behöver tydlig, ärlig och informerad politik som återspeglar allas ambitioner och erkänner alla människors mångfald och jämlikhet. REPPARE-teamet vid University of Leeds strävar efter att bidra positivt till denna process.

Nedan finns en lista över resurser, artiklar och nedladdningar från REPPARE-teamet:

Håll dig informerad med Brownstone Institute