FRÅGOR TILL EN COVID-19-KOMMISSION av The Norfolk Group

$12.00

Amerikas svar på covid-19-pandemin misslyckades på många regeringsnivåer och i många aspekter. Visst är dödsfall oundvikliga under en pandemi. Men alltför många amerikanska beslutsfattare koncentrerade ansträngningarna på ineffektiva eller aktivt skadliga och splittrande åtgärder som skolnedläggningar som genererade enorma samhälleliga skador utan att avsevärt sänka dödligheten i COVID-19, samtidigt som de misslyckades med att skydda högriskamerikaner. Som ett resultat drabbades amerikaner hårt både av sjukdomen och av sidoskador som genererades av missriktade pandemistrategier och beslut som ignorerade åratal av pandemiförberedande vägledning utarbetad av många folkhälsomyndigheter, nationellt och internationellt.

Amerikas svar på covid-19-pandemin misslyckades på många regeringsnivåer och i många aspekter. Visst är dödsfall oundvikliga under en pandemi. Men alltför många amerikanska beslutsfattare koncentrerade ansträngningarna på ineffektiva eller aktivt skadliga och splittrande åtgärder som skolnedläggningar som genererade enorma samhälleliga skador utan att avsevärt sänka dödligheten i COVID-19, samtidigt som de misslyckades med att skydda högriskamerikaner. Som ett resultat drabbades amerikaner hårt både av sjukdomen och av sidoskador som genererades av missriktade pandemistrategier och beslut som ignorerade åratal av pandemiförberedande vägledning utarbetad av många folkhälsomyndigheter, nationellt och internationellt.

Håll dig informerad med Brownstone Institute