• Sven Grünewald

    Sven Grünewald tog sin magisterexamen i statsvetenskap, skandinaviska studier och egyptologi från Göttingen universitet 2004. Sedan dess har han arbetat som journalist för olika tidningar, tidskrifter och som universitetslektor för medievetenskap och medieetik.


Håll dig informerad med Brownstone Institute