• Paul Diller

    Paul Diller är professor i juridik vid Willamette University i Salem, Oregon. Hans professionella arbete fokuserar på statlig och kommunal lag och folkhälsorätt. Diller har undersökt de konstitutionella och juridiska frågor som har uppstått i staters och städers svar på covid-19-pandemin, särskilt när det gäller deras användning av beredskapsmyndigheter.


Håll dig informerad med Brownstone Institute