• Nathan tesker

    "Nathan Tesker" är ett pseudonym för en amerikansk man i 20-årsåldern som har tagit examen från Georgia Tech. Medan han arbetade med teknik och datorer om dagen, har han utvecklat ett intresse för världen av evidensbaserad medicin och proportionell folkhälsopolitik på natten med covid-19-pandemin som fortskrider under månaderna och åren.


Håll dig informerad med Brownstone Institute