Hur media drev på låsningarna

DELA | SKRIV UT | E-POST
Historien måste komma ihåg låsningarna som den mest skadliga, ineffektiva offentliga politiken som Amerika och världen någonsin har sett. Studera data själv nästa gång... Läs mer.

CDC: Källa till desinformation

DELA | SKRIV UT | E-POST
Det är väldigt förbryllande varför CDC, de flesta i media och inom det medicinska samhället hängde fast vid många COVID-19-restriktioner när uppgifterna var så uppenbara att de gjorde det�... Läs mer.

Fungerar det att maskera barn i skolan?

DELA | SKRIV UT | E-POST
Sjukhusinläggningsfrekvensen är nästan identisk. Det finns ingen märkbar skillnad mellan utfall av infektion eller sjukhusvistelse för barn i samhällen där ... Läs mer.
Håll dig informerad med Brownstone Institute