• Megan Mansell

    Megan Mansell är en före detta distriktsutbildningsdirektör för integration av speciella befolkningsgrupper, som betjänar studenter som är djupt handikappade, immunförsvagade, papperslösa, autistiska och beteendemässigt utmanade; hon har också en bakgrund inom PPE-applikationer i farliga miljöer. Hon har erfarenhet av att skriva och övervaka protokollimplementering för immunförsvagad tillgång till den offentliga sektorn under fullständig efterlevnad av ADA/OSHA/IDEA. Hon kan nås på MeganKristenMansell@Gmail.com.


Ögonskydd var inte felriktat

DELA | SKRIV UT | E-POST
Tänk på alla människor du har sett bära masker eller andningsskydd under de senaste tre åren, försäkrade i förtjänsten av sin dygd. Hur många blev fortfarande sjuka... Läs mer.

Varför N95s inte lyckas stoppa spridningen

DELA | SKRIV UT | E-POST
Genom att undersöka det hypotetiska bästa fallet kan vi bättre förutsäga om en given åtgärd kommer att ha en mildrande effekt på den identifierade faran. För N95s vers... Läs mer.

Masker var oetiska till sin design

DELA | SKRIV UT | E-POST
Har de som driver alltmer restriktiva apparater på barn till och med slutat för att överväga verkligheten av vad barn upplever minut för minut... Läs mer.
Håll dig informerad med Brownstone Institute