• John Johnson

    John Johnson är professor i astronomi vid Center for Astrophysics | Harvard och Smithsonian. Johns forskningshistoria involverar upptäckt och observation av exoplaneter, insamling av data och design och konstruktion av instrument som används i jakten på världar bortom vårt solsystem.


Håll dig informerad med Brownstone Institute