• Eric Payne

    Dr. Eric Payne MD, MPH, FRCP(C) är en pediatrisk neurolog och klinisk assisterande professor i pediatrik vid University of Calgary. Han fick gemenskapsutbildning i neurokritisk vård och epilepsi vid Hospital for Sick Children i Toronto, och en Master of Public Health från Harvard University. Som konsult på Mayo Clinic utvecklade han forskningsexpertis inom neuroinflammation. Han vittnade vid A Citizen's Hearing - Examining Canadas COVID Response och var involverad i Canadian Covid Care Alliances It's Time to Stop the Shots-kampanj.


Håll dig informerad med Brownstone Institute