• Dean Broyles

    Dean Broyles, Esq., är en konstitutionell advokat som fungerar som president och chefsråd för National Center for Law & Policy (NCLP), en icke-vinstdrivande juridisk organisation (www.nclplaw.org) som förespråkar religionsfrihet, familj, liv och därmed sammanhängande medborgerliga friheter. Dean tjänstgjorde som ledande rådgivare i Cross Culture Christian Center v. Newsom, en federal rättegång om medborgerliga rättigheter som framgångsrikt utmanar grundlagsstridiga regeringsrestriktioner på platser för tillbedjan i Kalifornien.


Håll dig informerad med Brownstone Institute