• Christiaan WJM Alting von Geusau

    Christiaan Alting von Geusau har en juristexamen från universitetet i Leiden (Nederländerna) och universitetet i Heidelberg (Tyskland). Han tog med beröm sin doktorsexamen i rättsfilosofi från universitetet i Wien (Österrike) och skrev sin avhandling om "Mänsklig värdighet och lagen i Europa efter kriget", som publicerades internationellt 2013. Han är ordförande och rektor för ITI Katolska universitetet i Österrike där han också fungerar som professor i juridik och utbildning. Han innehar en hedersprofessur vid Universidad San Ignacio de Loyola i Lima, Peru och är ordförande för International Catholic Legislators Network (ICLN). De åsikter som uttrycks i denna uppsats är inte nödvändigtvis de från de organisationer han representerar och har därför skrivits under personlig titel.


Håll dig informerad med Brownstone Institute