• Allon Friedman

    Allon Friedman är professor i medicin vid Indiana University School of Medicine och en medicinsk forskare med fokus på ämnen relaterade till njursjukdom. De idéer som uttrycks i artikeln är helt och hållet hans egna och inte nödvändigtvis hans arbetsgivares.


Håll dig informerad med Brownstone Institute