• Joseph Fraiman

    Dr. Joseph Fraiman är en akutmedicinsk läkare i New Orleans, Louisiana. Dr. Fraiman tog sin medicinska examen från Weill Cornell Medical College i New York, NY och avslutade sin utbildning vid Louisiana State University, där han tjänstgjorde som Chief Resident samt ordförande för både hjärtstilleståndskommittén och lungembolikommittén.


Håll dig informerad med Brownstone Institute