Brunsten » Brownstone Journal » Regeringen » Högsta domstolens knäskålar administrativa staten

Högsta domstolens knäskålar administrativa staten

DELA | SKRIV UT | E-POST

Tack till California Globe för att du körde detta stycke. Du kan besöka webbplatsen på: https://californiaglobe.com/

USA:s högsta domstol kastade idag ut 40 års prejudikat och upphävde principen om Chevron vördnad, blåser ett stort hål i den administrativa statens makt.

I en 6 till 3 dom (domare Kagan, Sotomayor och Brown Jackson var oeniga) ansåg domstolen att domstolar faktiskt har en roll att spela när det finns en tvist om tolkningen av federal lagstiftning.

Under de senaste fyra decennierna har doktrinen känd som "Chevron respekt” (kallas det eftersom företaget var inblandat i det ursprungliga fallet) har sagt att om det finns ett problem – såsom en rättegång – med en federal förordning, måste domstolarna i slutändan "uppskjuta" till yttrandet från byråns "experter". ” som skapade lagen.

I sitt stödjande yttrande förklarade advokatbiträdet Neil Gorsuch konceptet så här: 

När de tillämpar Chevron vördnad, tolkar granskande domstolar inte alla relevanta lagstadgade bestämmelser och avgör alla relevanta lagfrågor. Istället avsäger sig domare en stor del av det ansvaret till förmån för byråns tjänstemän. Deras tolkningar av "tvetydiga" lagar styr även när dessa tolkningar strider mot den rättvisaste tolkningen av lagen som en oberoende "granskningsdomstol" kan uppbåda...

Med andra ord, om en tillsynsmyndighet beslutar att detaljerna i en lag som antagits av kongressen inte är tillräckligt tydliga eller exakta, kan den tolka dem som den ansåg lämpligt och den stackars killen som reglerades hade nästan ingen möjlighet att vända sig till domstolarna.

Det är inte längre fallet.

En specifik fråga för domstolen var huruvida en statlig myndighet inte bara kunde kräva att en observatör befann sig på en fiskebåt utan också att båtägaren betalade för nämnda statliga tillsyningsman. Det tydliga administrativa övergreppet räckte för att få fallet – efter att ha misslyckats med att övertyga lägre domstolar att de inte borde behöva betala för sin egen tillsynsmyndighet – hela vägen till de högsta.

Dagens beslut stadgar rättssäkerheten. Genom att avsluta Chevron vördnad, domstolen har tagit ett stort steg för att bevara maktdelningen och stänga av olaglig byråövergripande handling, säger Roman Martinez från Latham and Watkins advokatbyrå, som representerade en av de två (det var två båtar inblandade) i fallet. "Framöver kommer domare att anklagas för att tolka lagen troget, opartiskt och oberoende, utan respekt för regeringen. Detta är en vinst för individuell frihet och konstitutionen.

Avskaffandet av Chevrons aktning kritiserades omedelbart och högljutt av dem som har dragit direkt nytta av en sådan administrativ överdrift. Hårda miljöaktivister, säkerhetsmakare och alla andra former av "Vi vet bättre än du, dumma allmänheten"-grupp kritiserade beslutet.

I ett lagom förskräckt stycke av Associated Press, den känslan var tydlig: 

Domen kommer sannolikt att "gumma upp arbetet för federala myndigheter och göra det ännu svårare för dem att ta itu med stora problem. Vilket är precis vad kritikerna av Chevron vill ha”, säger Jody Freeman, chef för miljö- och energirättsprogrammet vid Harvard Law School... (och) Dustin Cranor från Oceana, en annan naturvårdsgrupp, sa att fallet ”bara det senaste exemplet på extremhögern försöker undergräva den federala regeringens förmåga att skydda våra hav, vatten, offentlig mark, ren luft och hälsa.''

Japp – vi kommer alla att bränna eller frysa eller svälta eller äta ihjäl oss själva nu – det är en garanti.

I sin avvikande mening sa justitierådet Elena Kagan att kongressen inte är kapabel att skriva in fullständiga och heltäckande regleringsregler i varje ny lag och att det bör överlåtas till regeringens "experter" att konkretisera de tomma fläckarna och/eller påstådda oklarheterna.

…(b)för att myndigheter ofta vet saker om en lags innehåll som domstolar inte kunde hoppas på. Poängen är särskilt skarp när stadgan är av "vetenskaplig eller teknisk natur."

Under muntliga argument sa Kagan i huvudsak samma sak – låt experterna hantera det.

Men att lämna allvetande tolkningskraft i händerna på en byråkrat tenderar inte att fungera särskilt bra: Se Dr Anthony Fauci, Dr Deborah Birx och Dr Francis Collins RE: Covid.

Och se den välförtjänta förödelsen av allmänhetens förtroende i hela expertklassen under de senaste fem eller sex åren. Kagans "lita på experterna"-argument kan ha verkat rimligt 1984, men 2024 är löjligt. 

Michael Lotito, medordförande för Workplace Policy Institute i San Francisco var mycket nöjd med att domstolen upphävdes Chevron. 

"Det är en stor dag för rättsstaten," sa Lotito. "Den administrativa överdriftens storhetstid är över."

Lotito tillade att domen borde skicka en tydlig signal till kongressen att börja "anta lagar med verklig tydlighet" när det gäller deras efterlevnad.

Även om domen täcker all federal verksamhet här i Kalifornien, täcker den – tyvärr – inte automatiskt statliga tillsynsmyndigheter. Chevron störtades delvis för att den inte stämde med en federal lag känd som Administrative Procedure Act. Lagen fastställde standarder för allmänhetens bidrag, tydlighet och konsekvens i regelframställning och för att definiera omfattningen av domstolsprövning.

kalifornien har en liknande APA och har metoder som delvis kan sägas härma Sparre, men inte precis.

För att Kalifornien ska få samma breda friheter från regelöverskridande som de centrala myndigheterna nu måste erbjuda, måste statens högsta domstol engagera sig.

Och det – Högsta domstolen begränsar den statliga byråkratiska klumpen – sa Lotito, är högst osannolikt att inträffa.

Jag menar verkligen verkligen väldigt osannolikt att inträffa.

Notera – denna dom påverkar INTE något fall under de senaste 40 åren som har förlitat sig på Chevron: "Genom att åsidosätta Chevron ifrågasätter dock inte domstolen tidigare fall som förlitade sig på Chevron-ramverket. Innehav i dessa fall där specifika byrååtgärder är lagliga - inklusive Clean Air Act-innehavet av Chevron själv..."

Återpublicerad från författarens understapel



Publicerad under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens
För omtryck, vänligen ställ tillbaka den kanoniska länken till originalet Brownstone Institute Artikel och författare.

Författare

  • Thomas Buckley

    Thomas Buckley är tidigare borgmästare i Lake Elsinore, Cal. Senior Fellow vid California Policy Center och en före detta tidningsreporter. Han är för närvarande operatör för ett mindre kommunikations- och planeringskonsultföretag och kan nås direkt på planbuckley@gmail.com. Du kan läsa mer om hans arbete på hans Substack-sida.

    Visa alla inlägg

Donera idag

Ditt ekonomiska stöd från Brownstone Institute går till att stödja författare, advokater, vetenskapsmän, ekonomer och andra modiga människor som har blivit professionellt utrensade och fördrivna under vår tids omvälvning. Du kan hjälpa till att få fram sanningen genom deras pågående arbete.

Prenumerera på Brownstone för fler nyheter


Handla Brownstone

Håll dig informerad med Brownstone Institute