Brunsten » Brownstone Institute-artiklar » Enbart CDC reglerar hyresmarknaderna

Enbart CDC reglerar hyresmarknaderna

DELA | SKRIV UT | E-POST

Så mycket gick fel förra året att det var svårt att hänga med. Det var som att dagligen hamna på vågor av nya påbud, varav de flesta kändes helt i strid med allt vi hade kommit att förvänta oss från ett civiliserat land som verkar enligt stabila regler och en presumtion om att människor generellt är fria. 

En av de mer bisarra bland många politikområden, en som ingrep ekonomiskt och riktade äganderätter direkt, var ett moratorium för vräkningar. Något liknande hade aldrig hänt med bostadshyresmarknaden på riksbasis. Biden-administrationen förlängde det bara ytterligare tre månader. 

Allt detta började förra året. Samråd med ingen – så vitt vi vet – den 4 september 2020 publicerade Federal Register följande få syn på:

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)... tillkännager utfärdandet av en order enligt Section 361 of the Public Health Service Act för att tillfälligt stoppa vräkningar av bostäder för att förhindra ytterligare spridning av covid-19.

Med några få ord var det gjort. I hela landet. I en mening, och utan debatt, hade vi ett massivt regulatoriskt ingrepp i tiotals miljoners liv, ett som påverkar fastighetsvärdena och ägarnas förmåga att gå med vinst. Låt oss sammanfatta att det inte är så som konstitutionens skapare föreställde sig att lag skulle göras. 

Hyresvärdar kunde inte längre driva in bostadshyra via hot om vräkning. Det var som skapandet av en nation av squatters genom byråkratisk ordning. Å ena sidan sa ordern att den inte hindrar "debitering eller indrivning av avgifter, straffavgifter eller räntor till följd av underlåtenhet att betala hyra eller annan bostadsbetalning i rätt tid." Å andra sidan, om checken inte kom fram var det inget som hyresvärdarna kunde göra. 

Ordern från CDC hade också tänder. Hyresvärdar eller lägenhetskomplexägare som ber icke-betalare att lämna kan få böter så mycket som $500,000 1 och till och med riskera fängelse. Återigen, detta påverkade varje bostadsuthyrning från landsbygden i Texas till New York City. Det var tänkt att det bara skulle vara i tre månader och löpte ut den 2020 december XNUMX. Men det förlängdes förstås... tre gånger. Nu var planerad att försvinna i slutet av juli, men Biden-administrationen förlängde den samtidigt som den medgav skissartade konstitutionella skäl. 

Ursäkten: att stoppa sjukdomsspridning. Om du har människor som bor i hemlösa härbärgen eller på annat sätt söker efter en plats att bo, kan dessa människor sprida Covid, förklarade CDC. Därför hade den jurisdiktion att styra detaljerna i alla hyresvärdar-hyresgästerförhållanden i landet. Public Health Service Act från 1944 ger CDC sådan auktoritet, hävdade myndigheten. Högsta domstolen höll inte med men lät påbudet stå ändå, med den till synes naiva justitieministern Brett Kavanaugh som skrev att den skulle upphöra att gälla ändå.

På den tiden, resonerade CDC, innebar order om att stanna hemma att stanna hemma, punkt, även om du inte betalar din hyra. Nu är det bara en råmaktsövning som åsidosätter både kontrakt och äganderätt. 

Och förresten, jag är sympatisk med hyresgäster här också. Många blev tvångslåsta från sina jobb, också i sjukdomsbekämpningens namn. Det verkar orättvist på någon nivå att människor skulle kastas ut på gatan på grund av påtvingade omständigheter utanför deras egen kontroll. CDC-regeln utformades för att fixa det, men det skapar naturligtvis andra problem. Så fungerar sådana ingrepp: de skapar kaskader av olösliga ytterligare problem. 

CDC har aldrig tidigare utövat så bred makt över det ekonomiska livet. Kongressen röstade aldrig om denna dramatiska och rikstäckande förändring. Inte ens de vanliga bostadsbyråkratierna var inblandade, eller finansdepartementet. Byråkratin som gjorde detta har ansvaret för sjukdomsbekämpningen. Men det visar sig att om man tolkar det tillräckligt brett kan man reglera nästan hela livet. 

Kongressen ignorerade inte helt de enorma problem detta skapade för hyresvärdar runt om i landet, som oroade sig för deras förmåga att själva betala räkningarna. Bostadsuthyrning fungerar ofta med tunna marginaler, och detta var särskilt ett problem när folk började fly städerna för förorterna och blå delstater för röda delstater. De behövde kassaflöde, och det innebar subventionering av hyror. 

Förra året och detta kom kongressen till undsättning och spenderade dina pengar för att åtgärda problemet som CDC skapade. Kongressen godkände 46 miljarder dollar i hyresstöd, tillgängligt för alla och alla som fyllde i ett stort formulär, svor att inte ljuga och hade en inkomst som var mindre än sexsiffrig. Att få det stödet var mödosamt och därför är det knappast förvånande att inte många nappade på erbjudandet. De flesta hyresgäster visste inte ens att det var tillgängligt. 

Så mellan december och slutet av maj 2021, slutade bara 1.5 miljarder dollar av den summan att delas ut för hyra och verktyg. Resten, verkar det, gick oanvända. Vilket knappast är förvånande. Det är inte en normal sak för de flesta att tro att de kan dra upp en statlig webbplats, fylla i ett formulär och få en check – lika mycket som DC-mavens tror att det är så ekonomi ska fungera. Dessutom var betalningarna (naturligtvis) enhetligt försenade. 

Den senaste gissningen på siffrorna som kan bli vräkningar är 1.2 miljoner hushåll. Detta beror på att de inte bara kommer att vara ansvariga för nuvarande hyror utan också för tillbakahyror – ett faktum som mycket väl kan chockera människor som trodde att CDC hade makten att få alla sina ekonomiska förpliktelser att försvinna. Vid den tidpunkten kan det bli en kamp för att ta resten av de miljarder som kongressen tidigare försökt dela ut. 

Den ständigt självsäkra Biden-administrationen tror att den kan lösa problemet. "Vita huset sammankallade också ett möte med dussintals städer förra veckan för att dela planerna för att avvärja en vräkningskris," rapporterade d Washington Post. "Tonvikten lades på avledningsprogram som kan stoppa vräkningar tidigt, hålla ärenden utanför domstol och ge mer tid för hyreshjälp att flytta genom systemet."

Så mycket som Vita huset inte vill erkänna det, är detta land för stort, dess problem för mångfaldiga och komplexa, och detaljerna i varje fall är alldeles för diffusa för att hanteras via Zoom-möten med bostadstillsynsmyndigheter runt om i landet. Vräkningskrisen kommer att drabba någon gång, och det finns ingen i Washington i stånd att göra något åt ​​det, förutom att effektivt avskaffa bostadshyresfastigheter. 

Låt oss återgå till CDC:s ursprungliga tankegångar om detta moratorium för vräkning. Allt handlade om att stoppa sjukdomar, med tanken att beställningar på plats skulle minska döden. Detta är ett empiriskt förslag. Testbar. Och förresten, även om sådan politik faktiskt uppnådde resultat, borde den fortfarande motarbetas och stoppas på grund av att ett sådant verkställande påbud från en byråkrati åsidosätter individuellt beslutsfattande och äganderätt. 

Men här är kickern: de fungerade faktiskt inte. A ny studie (en av så många som 50 eller så som jag har sett) från National Bureau of Economic Research och Rand Corp. tog en närmare titt på alla amerikanska delstater och 43 länder. Författarna sökte en korrelation av något slag mellan beställningar på shelter-in-place (SIP) och räddade liv. De fann motsatsen:

Vi finner att efter implementeringen av SIP-policyer ökar överdödligheten. Ökningen av överdödligheten är statistiskt signifikant under de omedelbara veckorna efter SIP-implementering endast för den internationella jämförelsen och inträffar trots att det förekom en minskning av antalet överdöda före implementeringen av policyn. På delstatsnivå i USA ökar överdödligheten under de omedelbara veckorna efter SIP-införandet och sedan trender under noll efter 20 veckors SIP-implementering. Vi misslyckades med att finna att länder eller amerikanska stater som implementerade SIP-policyer tidigare, och där SIP-policyer hade längre tid att fungera, hade lägre dödsfall än länder/amerikanska stater som var långsammare att implementera SIP-policyer. Vi misslyckades också med att observera skillnader i trender för överdöd före och efter implementeringen av SIP-policyer baserade på dödstalen före SIP COVID-19.

Om vi ​​bryr oss om vetenskap, borde sådana fynd göra en enorm skillnad i utvärderingen av dessa åtgärders effektivitet. Ska de? Du vet svaret. Ingen i Washington verkar bry sig. Motsatsen. De tittar rakt förbi sådana studier, ignorerar dem medvetet och går vidare med sina hjärnlösa och despotiska handlingar. 

Problemen i bostadsbranschen börjar bara dra igång. Det är inte bara den förestående vräkningskrisen, som säkert kommer att "lösas" med ytterligare miljarder i nödräkningar. En ny bostadsboom har inletts av en dramatisk nedlåsningsrelaterad demografisk förändring från låsta stater till öppna stater. Kanske så mycket vettigt. 

Vi har gått in i ett område av post-truth governance. Om de kan ta bort din rätt att genomdriva hyresuppbörd från dina egna hyresgäster – och detta har provisoriskt kodifierats av Högsta domstolen – samtidigt som de försöker ersätta normala kommersiella kontrakt med miljarder i välfärdsutgifter, är ingenting av bordet. 

Folkhälsa har länge ansetts vara ett undantag från de normala presumtionerna för rättigheter och friheter. Denna tendens har ibland visat sig vara mycket farlig tidigare (tänk på eugenikrörelsen). Vår tid har visat oss som aldrig förr hur en härskande klass kan citera ett till synes rimligt skäl för överordnade friheter och rättsstatsprincipen och använda det undantaget för att upphäva livet och civilisationen som vi har känt dem. Publicerad under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens
För omtryck, vänligen ställ tillbaka den kanoniska länken till originalet Brownstone Institute Artikel och författare.

Författare

  • Jeffrey A. Tucker

    Jeffrey Tucker är grundare, författare och ordförande vid Brownstone Institute. Han är också Senior Economics Columnist för Epoch Times, författare till 10 böcker, inklusive Livet efter lockdown, och många tusen artiklar i den vetenskapliga och populära pressen. Han talar brett om ämnen som ekonomi, teknologi, social filosofi och kultur.

    Visa alla inlägg

Donera idag

Ditt ekonomiska stöd från Brownstone Institute går till att stödja författare, advokater, vetenskapsmän, ekonomer och andra modiga människor som har blivit professionellt utrensade och fördrivna under vår tids omvälvning. Du kan hjälpa till att få fram sanningen genom deras pågående arbete.

Prenumerera på Brownstone för fler nyheter


Handla Brownstone

Håll dig informerad med Brownstone Institute