• Thomas Milovac

    Thomas Milovac är doktorand i tillämpad filosofi; hans avhandling fokuserar på att förstå den mänskliga och miljömässiga påverkan av överförskrivna mediciner bedömda genom miljöbioetikens lins.


Håll dig informerad med Brownstone Institute