• Tara McCormack

    Tara McCormack är lektor i internationell politik vid University of Leicester, och fokuserar på säkerhet, utrikespolitik, legitimitet och auktoritet. Hennes sista monografi var "Storbritanniens krigsmakter: den verkställande myndighetens fall och uppkomst" (Palgrave).


Håll dig informerad med Brownstone Institute