Sasha Latypova

  • Sasha Latypova

    Sasha Latypova är en före detta läkemedelschef inom forskning och utveckling. Hon arbetade i branschen i 25 år och ägde och ledde slutligen flera kontraktsforskningsorganisationer som arbetade med kliniska prövningar för 60+ läkemedelsföretag, inklusive Pfizer, AstraZeneca, J&J, GSK, Novartis och många andra. Hon arbetade många år med kardiovaskulära säkerhetsbedömningar och interagerade med FDA och andra tillsynsmyndigheter i dessa frågor på uppdrag av sina kunder och som en del av FDA Cardiovascular Safety Research Consortium.


Håll dig informerad med Brownstone Institute