Ekonomisk kostnad

Varför de ekonomiska kostnaderna försummades så allvarligt

DELA | SKRIV UT | E-POST

Ekonomisk analfabetism är en viktig del av förklaringen till varför det fanns en så bred acceptans för pandemipolitiken. Och också varför det fanns mycket begränsad skepsis bland vanliga människor. Hade de förstått ekonomiska resonemang hade de blivit inokulerade (om du ursäktar ordleken) mot att bli lurade av experter. De skulle ha kunnat se igenom löftena och skulle ha ställt de nödvändiga frågorna.