Per Bylund

  • Per Bylund

    Per Bylund är docent i entreprenörskap och Johnny D. Pope ordförande i School of Entrepreneurship vid Spears School of Business vid Oklahoma State University.


Håll dig informerad med Brownstone Institute