Brunsten » Artiklar för Paul Bourdon

Paul Bourdon

Paul Bourdon är professor i matematik, allmänna fakulteten, University of Virginia (pensionerad); Tidigare, Cincinnati professor i matematik, Washington & Lee University

konkurrerande intressen

En underlåtenhet att avslöja konkurrerande intressen

DELA | SKRIV UT | E-POST

Det här är en berättelse om en författare som främjade upptaget av covid-19-vaccin bland ungdomar utan att avslöja betydande konkurrerande intressen (t.ex. hans innehav av ett obegränsat forskningsbidrag från Pfizer). Detta är också en berättelse om ett misslyckande av författarens förläggare Nature Reviews Cardiology att upprätthålla Nature Portfolios policy för deklaration av konkurrerande intressen.

Myokardit felaktig information från "pålitliga källor"

Myokardit felaktig information från "pålitliga källor"

DELA | SKRIV UT | E-POST

I det långa loppet ger covid-19-vaccination lite eller inget skydd mot infektion. Således måste en analys av risker kontra fördelar med vaccination bedöma i vilken utsträckning vaccination kommer att minska antalet infektioner som en vaccinerad person kommer att uppleva och i vilken utsträckning, om någon, kommer vaccination att minska förekomsten och/eller svårighetsgraden av negativa utfall i samband med infektioner. .

Håll dig informerad med Brownstone