Liz Cole

  • Liz Cole

    Liz Cole är en av grundarna av UsForThem, föräldrakampanjgruppen som bildades i maj 2020 för att förespråka mot skolnedläggningar. De har sedan dess fått sällskap av tiotusentals föräldrar, mor- och farföräldrar och yrkesverksamma över hela Storbritannien och utanför, som förespråkar att barn ska prioriteras i pandemisvaret och därefter.


Håll dig informerad med Brownstone Institute