• Julie Ponesse

    Dr Julie Ponesse, Brownstone Fellow 2023, är professor i etik som har undervisat vid Ontario's Huron University College i 20 år. Hon fick tjänstledigt och förbjöds tillträde till sitt campus på grund av vaccinationsmandatet. Hon presenterade på The Faith and Democracy Series den 22, 2021. Dr. Ponesse har nu tagit på sig en ny roll med The Democracy Fund, en registrerad kanadensisk välgörenhetsorganisation som syftar till att främja medborgerliga friheter, där hon fungerar som pandemi-etikforskare.


Faller vi som Rom gjorde?

DELA | SKRIV UT | E-POST
Om vår civilisation kollapsar kommer det inte att bero på en attack utifrån, som beduiner som stormar in från öknen. Det kommer att bero på de bland oss ​​som... Läs mer.

Kanadas Inferno of Incivility

DELA | SKRIV UT | E-POST
Civilitet är inte konformitet. Det är inte enighet i sig, utan snarare hur vi hanterar våra meningsskiljaktigheter. Ett samhälle som består av identiska medborgare som talar och tänker... Läs mer.

Till försvar av osäkerhet 

DELA | SKRIV UT | E-POST
Vi tror att osäkerhet kommer att avslöja oss, försätta oss i ett plågsamt fritt fall, men i verkligheten gör det tvärtom. Det vidgar våra sinnen genom att skapa utrymmen som inte... Läs mer.
Håll dig informerad med Brownstone Institute