• Joel Hirschhorn

    Dr Joel S. Hirschhorn, författare till Pandemic Blunder och många artiklar om pandemin, arbetade med hälsofrågor i decennier. Som professor vid University of Wisconsin, Madison, ledde han ett medicinskt forskningsprogram mellan ingenjörs- och medicinhögskolorna. Som en hög tjänsteman vid Congressional Office of Technology Assessment och National Governors Association ledde han stora studier om hälsorelaterade ämnen; han vittnade vid över 50 utfrågningar i den amerikanska senaten och parlamentet och skrev hundratals artiklar och artiklar i stora tidningar. Han har varit verkställande volontär på ett stort sjukhus i mer än 10 år. Han är medlem i Association of American Physicians and Surgeons och America's Frontline Doctors.


Håll dig informerad med Brownstone Institute