Joakim bok

  • Joakim bok

    Joakim Book är en författare och forskare med ett djupt intresse för pengar och finansiell historia. Han har examen i ekonomi och finansiell historia från University of Glasgow och University of Oxford


Håll dig informerad med Brownstone Institute