Emily Kopp

  • Emily Kopp

    Emily Kopp är en undersökande reporter med US Right to Know. Hon tog examen från University of Georgia summa cum laude och tog examen i journalistik, internationella frågor och ekonomi.


Håll dig informerad med Brownstone Institute